Ελληνική καλολογία
Σχήματα λόγου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-319-233-6
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 243 γρ, 162 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται τα κεφάλαια:

- Προλογικά
- Εισαγωγή

Κεφάλαιο πρώτο
- Σχήματα σχετικά με τη σύνταξη
Κεφάλαιο δεύτερο
- Σχήματα σχετικά με τη σημασία ή λεκτικοί τρόποι
Κεφάλαιο τρίτο
- Ρητορικά σχήματα

Παραρτήματα
- Οι αρχαίοι από μετάφραση
- Η διαμάχη γύρω από τα αρχαία ελληνικά. Ο θόρυβος για τους τύπους και η "αιδήμων σιγή" για την ουσία
- Σύντομες σημειώσεις γλωσσολογίας
- Μόρφωση και επιμόρφωση του καθηγητή