Ελλάδα και τρομοκρατία
Εθνικές και διεθνείς διαστάσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-481-3
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1996
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 323 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η τρομοκρατία, πολυδιάστατο φαινόμενο με εξαιρετική ανάπτυξη την τελευταία εικοσιπενταετία, με πολλαπλές επιπτώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον επιστημονικό - ερευνητικό πολλών ξένων μελετητών, ευθέως ανάλογο αφενός με την προώθηση της διεθνούς προσπάθειας και συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αφετέρου των εθνικών πρωτοβουλιών και δράσεων για την πρόληψη και καταστολή της. Στην Ελλάδα, η μέχρι σήμερα προσπάθεια ερευνητικής και επιστημονικής συζήτησης των πτυχών της τρομοκρατίας υπήρξε εξαιρετικά περιορισμένη, μόνο με ειδικές και επιμέρους προσεγγίσεις (. . .). Το βιβλίο της Μ. Μπόση έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, με την σφαιρική και ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση μιας θεματικής, εξ ορισμού, δύσκολης, ευαίσθητης και με πολλαπλές επιπτώσεις στα ζητήματα που θίγουν είτε το σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας, είτε το πεδίο των διεθνών σχέσεων μιας Πολιτείας. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Add: - Upd: