Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική και τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση: Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1959, 1964, 1976/77, 1985, 1997/98
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0560-5
3η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 43.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,414 γρ, 779 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται και σχολιάζονται εκπαιδευτικά τεκμήρια που αφορούν στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των ετών 1959, 1964, 1976/77, 1985 και 1997/98. Στα ιστορικά τεκμήρια συμπεριλαμβάνονται εισηγητικές εκθέσεις των μεταρρυθμιστικών νόμων, οι ίδιοι οι μεταρρυθμιστικοί νόμοι, καθώς και επιλεγμένα αποσπάσματα των σχετικών με τους μεταρρυθμιστικούς νόμους συζητήσεων στη Βουλή.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγικό σημείωμα στη σειρά 'Τεκμήρια - Μελέτες Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
Πρόλογος Γ΄ έκδοσης
Εισαγωγή - Ερωτήματα
Οργάνωση και θεωρητικό πλαίσιο μελέτης
Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1959
Μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1964
Μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1976-77
Μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1985
Μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1997-98
Καταληκτικά συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Add: - Upd: