Εκλεκτές σελίδες
Κυκλοφορεί
Στοχαστής, Αθήνα, 4/1971
Ελληνική, Νέα
€ 7.73 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
19 x 12 εκ, 143 σελ.
τ. 2