Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο
Θεωρία - παραδείγματα - πρόσφατη νομολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2162-6
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2/2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 47.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
421 σελ.
Περιγραφή

Αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος αποτέλεσε η αυτοδύναμη διδασκαλία από το γράφοντα, κατά τα τρία τελευταία έτη, του μαθήματος επιλογής κορμού «Στοιχεία Αστικού Δικαίου» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τούτο η δομή του ακολουθεί, με μεγαλύτερη βέβαια λεπτομέρεια και εμβάθυνση, τη δομή των παραδόσεων του γράφοντος, οι οποίες κυρίως επικεντρώνονται στην ύλη των γενικών αρχών του αστικού δικαίου και του γενικού ενοχικού δικαίου.
Στόχος του παρόντος είναι κυρίως η κάλυψη των διδακτικών αναγκών των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Για το λόγο αυτό είναι, κατά το μέτρο του δυνατού, σύντομο, γραμμένο σε απλή γλώσσα και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων ώστε, μόνη η μελέτη του βασικού κειμένου χωρίς τις σημειώσεις, να αρκεί προκειμένου οι φοιτητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες και ζητήματα των γενικών αρχών και του γενικού ενοχικού δικαίου.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00