Εισαγωγή στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-461-020-4
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 4/2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 445 γρ., 229 σελ.
Περιγραφή

Στην εποχή που ζούμε τα πάντα αλλάζουν με αλματώδεις ρυθμούς. Νέες τεχνολογικές εφαρμογές κάνουν καθημερινά την εμφάνισή τους, αλλάζοντας δραστικά τον τρόπο ζωής, εργασίας, επικοινωνίας, και ψυχαγωγίας μας.
Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) αποτελούν αδιαμφισβήτητα έναν από τους γρηγορότερα αναπτυσσόμενους κλάδους της σύγχρονης επιστήμης. Ο σύγχρονος άνθρωπος, εφοδιασμένος με τα νέα εργαλεία που οι τεχνολογίες αυτές του παρέχουν, είναι σε θέση να δώσει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα διαχείρισης και μετάδοσης πληροφοριών και να επιταχύνει την εκτέλεση πολλών διαδικασιών, απλών, πολύπλοκων, ή και εξειδικευμένων.
Αντικείμενο του συγκεκριμένου βιβλίου αποτελεί η παρουσίαση των βασικών αρχών της επιστήμης της Πληροφορικής, των Πληροφοριακών Συστημάτων, και των Επικοινωνιών. Απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές και φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας τη διδασκαλία βασικών εννοιών και γνώσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της επιστήμης της πληροφορικής, ενώ παράλληλα παρέχει και μία βασική περιγραφή και επισκόπηση ειδικών θεμάτων, τα οποία προσφέρουν τη γνώση κρίσιμων στοιχείων των παραπάνω αντικειμένων.
Μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο είναι και τα ακόλουθα:
- Ιστορική αναδρομή των υπολογιστικών συστημάτων
- Αριθμητικά συστήματα υπολογιστών
- Αρχιτεκτονική των υπολογιστών
- Το υλικό και το λογισμικό των υπολογιστών
- Προγραμματισμός των υπολογιστών
- Αλγόριθμοι
- Δομές δεδομένων
- Βάσεις δεδομένων
- Δίκτυα μετάδοσης δεδομένων
- Πρωτόκολλα επικοινωνίας.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00