Εισαγωγή στις σπουδές της λογοτεχνίας
Μέθοδοι του κειμένου
Introduction aux études littéraires : Méthodes du texte (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0650-3
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 24.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 467 σελ.
Περιγραφή

Η μεγάλη ανάπτυξη των σπουδών της λογοτεχνίας, ιδίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα μας, σηματοδότησε σοβαρές ανακατατάξεις και μεταλλαγές στους τόπους θέασης των κειμένων προς όλα τα επίπεδα. Το αποδεδειγμένα πολυδιάστατο του λογοτεχνικού φαινομένου υπαγορεύει πλέον μια πολύπλευρη ενημέρωση πάνω σε γνωσιακές περιοχές, η διαπλοκή και η εμβέλεια των οποίων υπερβαίνουν (ακόμη και οικιοποιούμενες) καθιερωμένα σχήματα/συστήματα έρευνας της φιλολογικής επιστήμης της κριτικής. Το παρόν βιβλίο, καρπός συνεργασίας 20 και πλέον πανεπιστημιακών, υπό τη διεύθυνση των M. Delcroix και F. Hallyn, αποτελεί μια ευσύνοπτη χαρτογράφηση των σύγχρονων θεωρητικών πεδίων και κλάδων του λογοτεχνικού συνειδέναι. Ποιητική, σημειωτική, πραγματολογία, διακειμεικότητα, παρακείμενο, λογοτεχνία και ιστορία των ιδεών, των νοοτροπιών, ψυχοκριτική και κοινωνιοκριτική, θεωρίες της πρόσληψης, σημειολογία της ανάγνωσης... Όλες σχεδόν οι ισχύουσες σήμερα προοπτικές κατατίθενται με παιδαγωγική σκόπευση, κατά τρόπο που να καθιστούν προσβάσιμη μια συνεχώς εν εξελίξει γνώση.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος
Πρώτο μέρος: Η περιγραφή του λογοτεχνικού κειμένου
Ι. Θεωρητικά πεδία
1. Ποιητική, από τους Freddy Decreus, Fernard Hallyn, Anne-Marie Musschoot και Bruno Tritsmans
2. Ρητορική, από τον Jean-Marie Klinkenberg
3. Σημειωτική, από τον Jacques Geninasca
4. Πραγματολογία, από τον Fernand Hallyn
5. Ανοίγματα στις άλλες τέχνες, από τον Karel Boullart
ΙΙ. Επιλεκτικές διαδρομές
6. Υφολογία, από τον Maurice Delcroix
7. Θεματολογία, από τον Wilfried Smekens
8. Διακειμενικότητα, από τον Leon Somville
9. Στατιστική, από τον Christian Delcourt
III. Γενετικές πλευρές
10. Τα λογοτεχνικά γένη, από τον Jean - Marie Caluwe
11. Αφηγηματολογία, από τον Paul Delboyille
12. Πλευρές του παρα-κειμένου, από τους Fernand Hallyn Georges Jacques
Δεύτερο Μέρος: Η εγγραφή του λογοτεχνικού κειμένου
IV. Το κείμενο και η ιστορία
13. Η αποκατάσταση του κειμένου, από τον Paul Delbouille
14. Λογοτεχνική ιστορία και συγκριτική γραμματολογία, από τον Jean Claude Polet
15. Λογοτεχνία και ιστορία των ιδεών, από τον Fernand Hallyn
16. Λογοτεχνία και ιστορία των νοοτροπιών, από τον Paul Pelckmans
V. Το ατομικό και το κοινωνικό
17. Ψυχοκριτική, από τους Ginette Michaux και Francois Pire
18. Κοινωνιοκριτική, από τους Jacques Dubois και Raymond Mahieu
VI. Η ανάγνωση
19. Από την ερμηνευτική στην αποδόμηση, από τους Fernand Hallyn και Franc Schuerewegen
20. Θεωρίες τις πρόσληψης, από τον Franc Schuerewegen
21. Σημειολογία της ανάγνωσης, από τον Michel Otten

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:29:07