Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη
Einführung in die politische Wissenschaft (τίτλος πρωτοτύπου)
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-260-587-5
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1985
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 15.83 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 270 σελ.
τ. 2
Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (RUDIGER GRIEPENBURG)
IV. ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Α. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (JORG KAMMLER)
Β. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (FRIEDERUM KARSCH KAI URSULA SCHMIEDERER)
C. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (RUDIGER GRIEPENBURG)
D. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (BARBARA DIETRICH)
Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (FRANZ NEUMANN)
V. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Α. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
B. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟ 1914 (EDERHARD DAHNE)
C. ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (SIEGFRIED PAUSEWANG)
D. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (INGRID SCHMIEDERER)
E. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ (URSULA SCHMIEDERER)