Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-339-230-9
Κορφή, Αθήνα, 1996
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.30 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 836 γρ., 489 σελ.
Περιγραφή

Η επιλεγόμενη θεματολογία, η εγκυρότητα της πληροφόρησης, και η στρωτή και κατανοητή γραφή αποτελούν πρόκληση και κριτήριο ποιότητας κάθε επιστημονικού βιβλίου. Όμως, η πρόκληση και η δυσκολία για τον συγγραφέα ενός εισαγωγικού βιβλίου σε οποιαδήποτε επιστήμη είναι ακόμη μεγαλύτερες. Ο συγγραφέας πρέπει να πάρει από το χέρι τον αναγνώστη και, εμπνέοντάς τον με την μορφή και το περιεχόμενο του λόγου, να τον μυήσει στο νέο επιστημονικό κλάδο αρχίζοντας κυριολεκτικά από το Α. Τούτο μόνο δεν αρκεί. Πρέπει να του προσφέρει τις πληροφορίες και τις μεθόδους-εργαλεία που θα του επιτρέψουν να προσανατολιστεί όποτε αυτός θελήσει και προς τα πιο δύσβατα μονοπάτια της επιστημονικής γνώσης.
Σε όλες τις παραπάνω προκλήσεις ο Norman Goodman ανταπεξήλθε με μεγάλη επιτυχία. Ξεκινάει από το γενικό - την έννοια των κοινωνικών επιστημών, τη φύση, την έννοια και τις μεθόδους της κοινωνιολογίας - για να καταλήξει στους ειδικούς εξειδικευμένους κλάδους της (αστικοποίηση, κουλτούρα, παιδεία, οικονομία, θρησκεία, ιατρική, τεχνολογία, κ.λπ.). Επιλέγει την οργάνωση της ύλης κατά θεματική, ερευνητική και κοινωνική ενότητα που στηρίζει την όλη δομή στις καταξιωμένες θεωρίες της κοινωνιολογίας χωρίς όμως να παραλείψει να εστιάσει κυρίως στα σύγχρονα ρεύματα της κοινωνιολογίας, και ιδιαίτερα της εφαρμοσμένης. Τούτο αποτελεί και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων (κατ` ορισμό μόνον) εισαγωγικών στην κοινωνιολογία πονημάτων της ελληνικής βιβλιογραφίας.
Η Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Norma Goodman συνίσταται ανεπιφύλακτα στους φοιτητές ή σπουδαστές των κοινωνικών επιστημών αλλά και σε όλους εκείνους που στα πλαίσια ενός προγράμματος (πχ., παραγωγικές σχολές ενόπλων δυνάμεων, σχολές ΤΕΙ) πρέπει έστω και για ένα εξάμηνο να ασχοληθούν με την κοινωνιολογία. Ειδικά για τους περαστικούς αυτούς χρήστες, η σύγχρονη θεματολογία, η ροή του κειμένου και η φιλική για τον αναγνώστη διάρθρωσή του θα επιτρέψει μία πιο ευχάριστη ενασχόληση με την κοινωνιολογία που πιθανά να τους οδηγήσει και στην περαιτέρω εμβάθυνση στο αντικείμενό της.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:23:20