Εισαγωγή στην κλινική βιοχημεία και στην εργαστηριακή στατιστική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-467-166-3
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 2010
Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
24 x 17 εκ, 278 σελ.
Περιγραφή

Ένα πανεπιστημιακό σύγγραμμα που απευθύνεται σε φοιτητάς αλλά και αποφοίτους βιοϊατρικών τμημάτων. Περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις των Μαθηματικών και της Χημείας που είναι απαραίτητες για την κατανόηση, κατ’ αρχάς, και την εμπέδωση, στην συνέχεια, των τεχνικών που χρησιμοποιούνται σ’ ένα εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας. Συγχρόνως βοηθά καταλυτικώς, κυρίως με τα καταγεγραμμένα παραδείγματα, όχι μόνον στην προσπέλαση των βιοχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα, στις προς μέτρηση βιολογικές παραμέτρους, αλλά τονίζει μ’ εμφαντικότητα πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ των εργαστηριακών και των κλινικών στην εκτίμηση αλλά και στην θεραπεία ασθενών. Βεβαίως, και αυτή είναι είναι μία εκ των ων ουκ άνευ αλήθεια, προτρέπει στην συνδιδασκαλία, με την σύγχρονη παρουσία μάλιστα στο αμφιθέατρο ή στον θάλαμο του νοσοκομείου, των εργαστηριακών και των κλινικών της Κλινικής Βιοχημείας.
Τα κεφάλαια της θεωρίας των σφαλμάτων και της στατιστικής, συμπληρώνουν τις απαιτούμενες γνώσεις που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος επιστήμονας που ασχολείται με την βιοϊατρική έρευνα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πονήματος, που έχει γραφτεί από λίαν εμπείρους διδάσκοντες του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., το καθιστά απαραίτητο βοήθημα στην διδασκαλία, στο εργαστήριο και στην κλινική αλλά και στην συγγραφή ερευνητικών προγραμμάτων, που ως γνωστόν διέπουν την καθημερινή ενασχόληση όλων των διακονούντων τον ανθρώπινο πόνο.