Εισαγωγή στη νεοελληνική οικονομική ιστορία
18ος-20ός αιώνας: Πανεπιστημιακό εγχειρίδιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7643-92-6
Τυπωθήτω, Αθήνα, 2/1999
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 318 σελ.
Περιγραφή

Η έκδοση αυτού του πανεπιστημιακού εγχειριδίου υπαγορεύτηκε από μιαν ανάγκη: να εξυπηρετηθεί το μάθημα της Ελληνικής οικονομικής ιστορίας πρωτίστως στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου υπηρετούν τρεις από τους συντάκτες του. Καθ` οδόν όμως ανέκυψε το ενδεχόμενο και μιας άλλης δοκιμασίας: είναι η ιστοριογραφία μας έτοιμη να παραγάγει ένα πανεπιστημιακό εγχειρίδιο που να καλύπτει όλη την `ύλη` της νεοελληνικής οικονομικής ιστορίας; Αποδείχτηκε πως είναι, κάτι καθόλου αυτονόητο από πριν [...] Η συλλογικότητα του εγχειρήματος απέβλεπε, πρώτα πρώτα, στην απόδοση των επιμέρους τομέων της οικονομίας από τους `αρμόδιους` μελετητές τους. Κατόπιν, στην πολλαπλότητα προσεγγίσεων και ερμηνειών: ούτε η πρώτη στόχευση, ούτε η δεύτερη επιβάλλεται από την καλή λειτουργία ενός πανεπιστημιακού μαθήματος. Μπορούν όμως να υποδείξουν διόδους νοητικών εκδηλώσεων και στο επίπεδο της αφετηρίας και της συσσωρευμένης γνώσης - της θεωρίας αλλιώτικα - και στο επίπεδο της ανάδειξης νέας γνώσης και της γενίκευσής της.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πίνακες
Διαγράμματα
Πρόλογος
Β. Κρεμμυδάς, Το Εμπόριο και η Ναυτιλία 1775 -1835
Ε. Μπουρνόβα - Γ. Προγουλάκης, Ο Αγροτικός Κόσμος 1830 - 1940
Κ. Παπαθανασόπουλος, Ναυτιλία, Κράτος και Πολιτική στο 19ο Αιώνα
Χρ. Αγριαντώνη, Οικονομία και Εκβιομηχάνιση στην Ελλάδα του 19ου Αιώνα
Μ. Ρηγίνος, η Ελληνική Βιομηχανία, 1900 - 1940
Τζ. Χαρλαύτη, ' Μηχανή πρόσω ολοταχώς. Έναρξις ταξιδίου '. Η πορεία του στόλου των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα
Χ. Χατζηιωσήφ, Η Πολιτική Οικονομία της Μεταπολεμικής Ελλάδας, 1944 - 1996

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2017-11-13 06:57:50