Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-359-107-8
Μπένου Ε., Αθήνα, 10/2012
4η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,114 γρ, 773 σελ.
Περιγραφή

Η νέα αυτή έκδοση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αξέχαστου και εκλεκτού συναδέλφου Θεόδωρου Α. Γεωργακόπουλου. Αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που ίδιος ξεκίνησε λίγους μήνες πριν από τον απροσδόκητο θάνατό του και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Στενός συνεργάτης και φίλος του για τρεις και πλέον δεκαετίες ανέλαβα, ύστερα από προτροπή της συζύγου του κυρίας Ιφιγένειας Γεωργακοπούλου, το βαρύ έργο της ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του βιβλίου του με την ελπίδα ότι έκανα αυτά που ίδιος θα επιθυμούσε να γίνουν.
Οι συχνές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία και στους θεσμούς που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία στη Χώρα μας, και κυρίως η ανάγκη επικαιροποίησης των στοιχείων επέβαλαν την έκδοση νέας τέταρτης έκδοσης του βιβλίου.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β’ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α’ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Ι - Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
3. Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
4. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΑΘΩΝ, Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
5. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ
9. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
10. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
11. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
12. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
13. ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
14. ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΗΣ
15. Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
16. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
ΜΕΡΟΣ IV - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
17. Η ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
18. Η ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
19. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
20. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
21. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
22. Η ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
23. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΜΕΡΟΣ V - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
24. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
25. Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
26. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ