Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-359-037-8
Μπένου Ε., Αθήνα, 2005
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 40.28 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 995 γρ, 688 σελ.
Περιγραφή

Η ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας από τους δημόσιους φορείς δημιουργεί τα επόμενα τρία βασικά ερωτήματα: Πρώτο, για ποιο λόγο οι δημόσιοι φορείς αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα στις οικονομίες που στηρίζονται στο μηχανισμό της αγοράς και δεν αφήνουν τους ιδιωτικούς φορείς να αναλάβουν ολόκληρη τη δραστηριότητα αυτή; Με άλλα λόγια: ποιες είναι οι επιδιώξεις και οι στόχοι των δημόσιων φορέων; Δεύτερο, ποια μέσα χρησιμοποιούν οι δημόσιοι φορείς για την πραγματοποίηση των επιδιώξεών τους; Και τρίτο, πώς επηρεάζουν τα διάφορα μέσα δράσεως των δημόσιων φορέων την οικονομική συμπεριφορά των ιδιωτικών φορέων; τα ερωτήματα αυτά αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της Δημόσιας Οικονομικής.

Η Δημοσία Οικονομική, επομένως, είναι ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης, που ασχολείται με την εξέταση των οικονομικών επιδιώξεων και των μέσων δράσεως των δημόσιων φορέων. Ειδικότερα η Δημόσια Οικονομική ασχολείται με τον καθορισμό των κυριότερων επιδιώξεων και στόχων των δημόσιων φορέων και με την περιγραφή και ανάλυση των μέσων δράσεώς τους, κυρίως μιας κατηγορίας από τα μέσα αυτά, που είναι γνωστά ως δημοσιονομικά μέσα, δηλαδή έχουν σχέση με τα έξοδα και τα έσοδα των δημόσιων φορέων τέτοια μέσα είναι οι δημόσιες δαπάνες, οι φόροι, και ο δημόσιος δανεισμός. [...]

(από τον πρόλογο της α΄ έκδοσης)