Εισαγωγή σε μια φαινομενολογία του δυνατού
Κυκλοφορεί
Νεφέλη, Αθήνα, 1994
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 117 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00