Εικόνες της Ζακύνθου
Και τα πρότυπά τους
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-86179-9-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 96.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
29 x 25 εκ, 2,267 γρ, 421 σελ.
τ. 3
Περιγραφή

Η συνέχιση της προσπάθειας ανάδειξης των διασωθέντων από την Σεισμοπυρκαγιά του 1953 στοιχείων του πολιτισμού του νησιού μας είναι η αιτία της έκδοσης του δίτομου αυτού έργου που έχετε στα χέρια σας, ως συνέχεια του πρώτου σχετικού τόμου του 1997. Όπως είναι φυσικό, δεν αρκούσε μόνη της η επιθυμία μου, για να γίνει πραγματικότητα η έκδοση. Χρειαζόντουσαν αφ` ενός μεν η αναζήτηση των αντιπροσωπευτικότερων σχετικών έργων, αφ` ετέρου δε και ο "επαΐων νους", ο οποίος θα αναζητούσε όσα θεωρούνται απαραίτητα, ώστε να προσφερθούν στους αναγνώστες προς γνώσιν και κυρίως προς τους επιστήμονες προς αξιοποίησιν. Ο κύριος Ιωάννης Ρηγόπουλος, με πολύχρονη πείρα και συστηματική ενασχόληση στην αναδίφηση του "Κρυπτομένου" στα καλλιτεχνικά δημιουργήματα, επελέγη με βασικό κριτήριο το διαπιστωμένο μεράκι του στην αναζήτηση του πίσω από τα ορώμενα μυστηρίου.

Τό Εργαστήρι μάλιστα Συντήρησης Εικόνων, το οποίο λειτουργεί από το 2001 στη νέα πτέρυγα της Μονής Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου όπου στεγάζεται το Σκευοφυλάκιο της (Μουσείο), με δύο μόνιμους συντηρητές, τους αδελφούς Μάριο και Ανδρέα Θεοδόση, ετοίμασαν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έκδοσης. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)