Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1841-2006, ιστορικό χρονολόγιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-88264-5-8
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 20 εκ, 1,137 γρ, 283 σελ.
Περιγραφή

Η κυκλοφορία του "Ιστορικού χρονολογίου 1841-2006" της Εθνικής Τράπεζας συμπίπτει με την επέτειο των 165 χρόνων λειτουργίας της. Συμπίπτει ακόμη με την εκτός συνόρων ραγδαία ανάπτυξη του πρώτου πιστωτικού ιδρύματος της χώρας.
Η Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα ως μια τράπεζα με ουσιαστικούς διεθνείς δεσμούς, με τους όρους της εποχής. Αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία της διαδραμάτισε ο Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος, συνιδρυτής της Τράπεζας, του οποίου το ευρωπαϊκό κύρος προσήλκυσε σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες μεταξύ των πρώτων μετόχων ήδη από το 1841. Προς την ίδια κατεύθυνση συνέβαλαν αποφασιστικά οι μεγάλοι οικονομικοί κύκλοι της ελληνικής διασποράς. [...]

(Τάκης Αράπογλου, από τον πρόλογο)


Έχει παρέλθει μία εξαετία από τη συγγραφή του πρώτου "Ιστορικού χρονολογίου", το οποίο κυκλοφόρησε με την ευκαιρία του εορτασμού των 160 χρόνων της λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας.
Από την εποχή εκείνη έχουν συντελεστεί στην Τράπεζα κινήσεις στρατηγικής σημασίας, τόσο για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της όσο και για την προσαρμογή της πολιτικής της στα σύγχρονα δεδομένα, που οδήγησαν στην εντυπωσιακή επέκτασή της στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στον αναπροσανατολισμό της τακτικής της στην εσωτερική αγορά. [...]

(Γεράσιμος Νοταράς, από το εισαγωγικό σημείωμα)