Εθναφύπνιση και εθνογένεση
Ορλωφικά και ελληνική ιστοριογραφία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8087-59-0
Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2/2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 471 γρ., 298 σελ.
Περιγραφή

Η σχεδόν αυτονόητη ένταξη των Ορλωφικών στην άμεση προϊστορία του Εικοσιένα αποτέλεσε μέρος ενός συνολικότερου επιχειρήματος περί εθναφύπνισης, το οποίο η ελληνική ιστοριογραφία επεξεργάζεται από τα μέσα του 19ου αιώνα. Η μελέτη αναλύει κριτικά τις φάσεις οικοδόμησης του ενοποιητικού επιχειρήματος της εθναφύπνισης εντοπίζοντας τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές ανάμεσα στο 1770 και στο 1821. Υπό την οπτική αυτή, παρακολουθεί και ανασυστήνει τους τρόπους με τους οποίους ενσωματώνονται διαφορετικού τύπου προσδοκίες και σχέδια απελευθέρωσης στο ενιαίο αφήγημα της Εθνικής Παλιγγενεσίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ορλωφικά, εθναφύπνιση και εθνογένεση
Ι. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΑ
1. Ο 19ος και ο 20ος αιώνας διαβάζουν τον 18ο αιώνα
2. Από την προσδοκία του ελευθερωτή προς το εθνικό κίνημα
3. Τα Ορλωφικά στη γενεαλογία του Εικοσιένα
ΙΙ. ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΘΝΑΦΥΠΝΙΣΗ
1. Η 'Τουρκοκρατούμενη Ελλάς' του Κωνσταντίνου Σάθα
2. Η 'Ιστορία του Ελληνικού Έθνους'' του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου
3. 'Οι Έλληνες' του Παντελή Κοντογιάννη
4. 'Η Πελοπόννησος κατά την Δευτέραν Τουρκοκρατίαν' του Μιχαήλ Σακελλαρίου
5. 'Τα Ορλωφικά' του Τάσου Γριτσόπουλου
6. Η 'Ιστορία του Νέου Ελληνισμού' του Απόστολου Βακαλόπουλου
ΙΙΙ. ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1. Η Ρωσία ως ευρωπαϊκή δύναμη
2. Τα νεωτερικά στοιχεία της ρωσικής εμπλοκής
3. Πατρίδα, Πίστη και Ελευθερία στις ρωσικές εκκλήσεις
ΙV. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
1. Νεωτερικές προσλήψεις της απελευθέρωσης
2. Παραδοσιακές προσλήψεις της απελευθέρωσης
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00