Έδαφος και μέθοδοι μελέτης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-696-6
Ίων, Αθήνα, 7/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.31 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 466 γρ, 279 σελ.
Περιγραφή

Η περιεχόμενη ύλη αποσκοπεί να εφοδιάσει με γνώσεις απλές, γενικές και χρήσιμες τους σπουδαστές, με το φιλικότερο δυνατό τρόπο. Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην απόκτηση γνώσεων που χρησιμοποιούνται στην συντήρηση του φυσικού εδαφικού συστήματος που διαθέτει χαρακτήρα κατ` εξοχήν βιολογικό. Με βάση αυτό το σκεπτικό, το παρόν βοήθημα, τονίζει ιδιαίτερα τον ρόλο των μικροοργανισμών και των οργανικών συστατικών του εδάφους.


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Το Έδαφος
Φυσικές Ιδιότητες του Εδάφους
Εδαφική υγρασία
Χημικές ιδιότητες του εδάφους
Οργανική ουσία
Οι οργανισμοί του εδάφους
Ταξινόμηση των εδαφών
Η γεωργική χρήση των εδαφών
Τα εδάφη της Ελλάδος
Βιβλιογραφικές πηγές
Αναλυτικά περιεχόμενα ασκήσεων
Α' Μέρος: Ασκήσεις πράξης και υποδείγματα φύλλων έργου
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ
Β' Μέρος: Εργαστηριακές μέθοδοι και υποδείγματα φύλλων έργου
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ
Βιβλιογραφία Εργαστηριακού μέρους