Δικαστική ψυχολογία
Psychology in Practice : Crime (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2605-8
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 5/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 16.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 363 γρ, 258 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Η `Εφαρμοσμένη Ψυχολογία` αποτελεί μία μοναδική σειρά για τις πρακτικές εφαρμογές της ψυχολογίας σε τομείς της καθημερινής ζωής και καλύπτει την υγεία, την εργασία, την εκπαίδευση, τα αθλήματα, το περιβάλλον και το έγκλημα. Κάθε βιβλίο της σειράς διερευνά μία ομάδα της ενότητας Εφαρμογές της Ψυχολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έγκυρου βρετανικού εκπαιδευτικού οργανισμού OCR (Oxford Cambridge & RSA Examinations). Οι συγγραφείς των επιμέρους τόμων είναι ιδιαίτερα έμπειροι στις θεματικές περιοχές και τα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύονται και χρησιμοποιούν σαφή και εύληπτο τρόπο παρουσίασης. Τα πλαίσια Θεματικής Σύνδεσης συνδέουν με ενάργεια το πρακτικό υλικό με τους τρεις βασικούς άξονες του εκπαιδευτικού προγράμματος του OCR: μεθοδολογία, προοπτικές & ζητήματα και ηθική/δεοντολογία.

Ο τόμος `Δικαστική Ψυχολογία` αναφέρεται στον ρόλο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας στην κατανόηση της εγκληματικής συμπεριφοράς. Κατά τα τελευταία έτη, το πεδίο της δικαστικής ψυχολογίας έχει διευρυνθεί σε σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα την πραγματικά πολύτιμη συμβολή του κλάδου αυτού στην πολύπλευρη εξιχνίαση του εγκλήματος, στην ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης των δραστών, στην πρόληψη της εγκληματικότητας και στην έρευνα, η οποία μπορεί να αποτελέσει τη βάση των μαρτυριών εμπειρογνωμόνων στις δικαστικές αίθουσες.
Τα βοηθητικά στοιχεία βασικής μάθησης περιλαμβάνουν:
ένα σύνολο βασικών όρων για κάθε κεφάλαιο
πρακτικές ασκήσεις
περιλήψεις ενοτήτων και στοιχεία συνολικής θεώρησης του κύριου κεφαλαίου
προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη και σχετικές ιστοσελίδες
παραδείγματα ερωτήσεων για εξετάσεις βασιζόμενα σε υποδείγματα ειδικών του OCR
Για τους φοιτητές, οι εύχρηστοι και περιεκτικοί αυτοί τόμοι θα αποδειχθούν ως η καλύτερη εγγύηση επιτυχίας για τις εξετάσεις τους.
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Ψυχολογία της Υγείας
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Ψυχολογία της Εργασίας
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Αθλητική Ψυχολογία
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Δικαστική Ψυχολογία
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Περιβαλλοντική Ψυχολογία


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Εισαγωγή.
1. Ερμηνείες εγκληματικής συμπεριφοράς.
2. Σχήματα εγκληματικής σκέψης
3. Σχέση εγκλήματος - θύματος.
4. Προφίλ παραβατών.
5. Αστυνομία και έγκλημα.
6. Η ψυχολογία της κατάθεσης
7· Η ψυχολογία της δικαστικής αίθουσας
8. Η τιμωρία και η αντιμετώπιση του παραβάτη και η πρόληψη του εγκλήματος.
Βιβλιογραφικές παραπομπές.
Ευρετήριο