Δίκαιο της θάλασσας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-806-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1/2000
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 37.21 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 605 σελ.
Περιγραφή

Το έργο προορίζεται κατ` αρχήν για χρήση από τους φοιτητές της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και από άλλες Σχολές όπου διδάσκεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Λόγω του διδακτικού του προορισμού επιχειρείται κατά το δυνατόν, η απλουστευμένη παρουσίαση του νέου καθεστώτος των θαλασσών, όπως το καθεστώς αυτό διαμορφώθηκε με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00