Δίκαιο περιβάλλοντος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-351-557-9
Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα, 2004
4η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 32.46 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,066 γρ, 571 σελ.
Περιγραφή

Η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος έχει αποφασιστική σημασία για το μέλλον ενός σύγχρονου κράτους. Δυστυχώς στην Ελλάδα, την τόσο περιβαλλοντικά βεβαρυμένη χώρα, το Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος δεν έχει παράδοση ούτε στη διδασκαλία στα Πανεπιστήμια, ούτε στην πρακτική εφαρμογή, όπου μάλιστα η Δημόσια Διοίκηση δεν επιδεικνύει τον οφειλόμενο σεβασμό. Ελπιδοφόρο είναι όμως το γεγονός, ότι κατά τα τελευταία έτη το Τμήμα Οργανώσεως και Διοικήσεως του Πανεπιστημίου Πειραιώς απεφάσισε να το εντάξει στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών, σηματοδοτώντας την αναβάθμιση του δικαίου αυτού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Καρπός της μέχρι σήμερα διδασκαλίας είναι το ανά χείρας βιβλίο. Προσδοκία του συγγραφέως είναι τα παρατιθέμενα ζητήματα να τύχουν κριτικής αντιμετωπίσεως, ώστε σε ενδεχόμενες μελλοντικές εκδόσεις να συμπληρωθεί η σχετική έρευνα τόσο από θεωρητικής, όσο και από νομολογιακής απόψεως. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Συντομογραφίες
Προλεγόμενα του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως της Ν. Ρώμης κου κου Βαρθολομαίου Α'
Πρόλογος Γ' εκδόσεως
Πρόλογος Β' εκδόσεως
Πρόλογος Α' εκδόσεως
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Γενικά
Β. Ιστορική εξέλιξη του δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Γ. Η νομοθετική και θεωρητική εξέλιξη του δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιβλιογραφία
ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΟ
Α' -ΟΡΙΣΜΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β' -ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γ' -ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ' -Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ε' -ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ Β' -ΕΙΔΙΚΟ
Α' -Η ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β' -Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ Γ' -Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Α' -Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Β' -Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Γ' -Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ