Διεθνής πολιτική οικονομία
Θεωρία, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2827-4
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 12/2012
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 68.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,843 γρ., 1100 σελ.
Περιγραφή

Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία (ΔΠΟ) δεν αποτελεί απλώς ένα πεδίο μελέτης ζητημάτων και προβλημάτων της διεθνούς οικονομίας, αλλά συνιστά και ένα διαφορετικό τόπο θεώρησης της σχέσης της διεθνούς πολιτικής με τη διεθνή οικονομία με βασικό ερμηνευτικό στόχο το ρόλο και τη σημασία του κράτους από τη μια και της αγοράς από την άλλη. Εξετάζει δε τη συμπεριφορά των διεθνών δρώντων, τα αίτια, τις επιδράσεις και τις πολιτικές επηρεασμού των διεθνών οικονομικών συναλλαγών.
Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί μια επαυξημένη, βελτιωμένη και πλήρως αναθεωρημένη έκδοση. Από την πρώτη έκδοση (2005) μέχρι σήμερα πολλά σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα που μετέβαλαν αρκετά χαρακτηριστικά του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού συστήματος, ενώ παράλληλα νέα θέματα απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία. Στην έκδοση αυτή έχουν προστεθεί άλλα τριάντα ένα κεφάλαια που έχουν γραφτεί από Έλληνες και ξένους αναλυτές τα περισσότερα εκ των οποίων δημοσιεύονται για πρώτη φορά.
Ο συλλογικός αυτός τόμος διερευνά τις εξής σημαντικές σύγχρονες προκλήσεις της ΔΠΟ:
Ποια είναι η θεωρητική θεμελίωση της ΔΠΟ;
Πόσο χρήσιμες είναι οι θεωρητικές προσεγγίσεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης;
Ποια είναι η διάσταση της εξωτερικής και της ασφάλειας στην ΔΠΟ;
Πως συγκροτούνται και ποια είναι η αποτελεσματικότητα των διαπεριφερειακών συνεργασιών;
Σε ποια έκταση τα προβλήματα που απορρέουν από την ολοκλήρωση των αγορών και των υπηρεσιών, ιδιαίτερα του διεθνούς εμπορίου, αντιμετωπίζονται με επιτυχία μέσω των πολυμερών διαπραγματεύσεων;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την ολοκλήρωση των αγορών χρήματος/κεφαλαίου και ποια είναι η πορεία των διεθνών νομισματικών σχέσεων;
Ποιες είναι οι συνέπειες των άμεσων και των έμμεσων ξένων επενδύσεων τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες προέλευσης;
Ποιες είναι οι προκλήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την παγκόσμια μετανάστευση και το παγκόσμιο έγκλημα και διαφθορά;
Ο τόμος απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές των Κοινωνικών Επιστημών και ειδικότερα των Διεθνών Σχέσεων, της Πολιτικής Επιστήμης, των Οικονομικών και των Νομικών Σπουδών και άλλων συναφών επιστημών όπως και σε άλλους ενδιαφερόμενους για ζητήματα των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και φιλοδοξεί να εξοικειώσει τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη με το γνωστικό αντικείμενο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Αντώνης Κόντης - Χαράλαμπος Τσαρδανίδης: Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ 1ο: Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΠΟ
Αλέξανδρος Στυλιανού - Χαράλαμπος Τσαρδανίδης: Διεθνής Πολιτική Οικονομία: Το τέλος μιας σχέσης αμοιβαίας απάρνησης μεταξύ πολιτικής και οικονομίας;
Σπύρος Μακρής: Παγκοσμιοποίηση, περιφερισμός και διεθνείς σχέσεις στον 21ο αιώνα
Αλέξανδρος Στυλιανού: Ο παγκόσμιος καπιταλισμός σε μεταίχμιο: Προκλήσεις και προοπτικές
ΜΕΡΟΣ 2ο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γιώργος Μακρής: Παγκοσμιοποίηση και ΔΠΟ: Μια θεωρητική προσέγγιση
Χρήστος Φραγκονικολόπουλος: Αμφισβητώντας τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση: Η επικοινωνιακή στρατηγική της παγκόσμιας κοινωνίας πολιτών
Κωνσταντίνος Χαζάκης: Κρίσιμες πτυχές της διάδρασης της ομάδας των Οκτώ πιο ανεπτυγμένων κρατών με τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς
ΜΕΡΟΣ 3ο: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΠΟ
Μιχάλης Χαροκόπος: Περιφερειακή ολοκλήρωση και δομική εξωτερική πολιτική: 'Γεφυρώνοντας' το χάσμα μεταξύ ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής και Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας
Νίκος Τζιφάκης - Ευστάθιος Φακιολάς: 'Πολιτειακή ασφάλεια': Μια διαφορετική εννοιολογική θεώρηση της εθνικής και της ανθρώπινης ασφάλειας με εισαγωγικές αναφορές στη διάσταση της οικονομίας
Αστέρης Χουλιάρας: Κρατική γενναιοδωρία στο διεθνές σύστημα: Η αναπτυξιακή βοήθεια από το σχέδιο Μάρσαλ έως σήμερα
ΜΕΡΟΣ 4ο: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Χαράλαμπος Τσαρδανίδης: Από τις νέες περιφερειακές συνεργασίες στις διαπεριφερειακές συνεργίες: Τυπολογία διαπεριφερειακών συνεργειών
Alfred Tovias: Ο γενναίος νέος κόσμος του διαπεριφερισμού
Sergio Fabbrini: Ευρωπαϊκή περιφερειοποίηση στη συγκριτική ανάλυση προοπτικών: Χαρακτηριστικά και όρια της προσέγγισης του νεομεσαιωνισμού στη διεθνή τάξη πραγμάτων
Κυριάκος Κεντρωτής: Ευρωπαϊκή Ένωση και διαπεριφερειακές συνεργασίες: Πολυεπίπεδες αναζητήσεις και συνθέσεις δομών και ρόλων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Σωτήρης Πετρόπουλος: Διεθνείς οικονομικές κρίσεις και περιφερειακές συνεργασίες: Επιπτώσεις και αντιδράσεις στην MERCOSUR και στην ASEAN
Παναγιώτα Μανώλη: Υπο-περιφερειακή συνεργασία: Θεωρία και πράξη
ΜΕΡΟΣ 5ο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Άγγελος Κότιος: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον
Βασίλης Νότης: Οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις: Η περίπτωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Είναι οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο;
Παύλος Καρανικόλας - Γεώργιος Μέρμηγκας: Από τις πολυμερείς γεωργικές διαπραγματεύσεις στην πολιτική οικονομία του διεθνούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων
Ζήσης Μανούζας: Ο Γύρος της Ντόχα από το Χονγκ Κονκ μέχρι σήμερα
ΜΕΡΟΣ 6ο: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Μηνάς Πεδιαδιτάκης: Χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση, αποσταθεροποίηση των αγορών και νομισματικές κρίσεις
Αντώνης Κόντης: Ο διεθνής ρόλος του ευρώ: Διεκδίκηση ηγεμονίας;
ΜΕΡΟΣ 7ο: ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Νικόλαος Κιτωνάκης - Αντώνιος Κόντης:
Η πολυεθνική επιχείρηση ως φορέας παγκοσμιοποιημένης οικονομικής δράσης
Αλέξανδρος Στυλιανού: Οι προκλήσεις της παγκόσμιας επιχείρησης σε μια μετα-ηγεμονική κατάσταση: Μετάβαση σ' ένα πολλαπλό επίπεδο ανάλυσης
Ανδρέας Αντωνιάδης: Πολιτισμική έδραση, αβεβαιότητα και πολυεθνικές επιχειρήσεις
Γιώργος Ριζόπουλος - Δημήτριος Σεργάκης: Η θεσμική ενσωμάτωση των πολιτικών στρατηγικών των πολυεθνικών εταιρειών
Πύρρος Παπαδημητρίου - Νικόλαος Παπασυριόπουλος: Άμεσες ξένες επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη
Σωτήρης Πετρόπουλος: Περιφερειακές συνεργασίες και άμεσες ξένες επενδύσεις
Δημήτρης Γιακούλας - Αντώνης Κόντης - Κωνσταντίνα Κοτταρίδη [...]
Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
ΜΕΡΟΣ 8ο: ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εμμανουέλα Δούση
Χαράλαμπος Κουταλάκης
Αναστάσιος Βάλβης
Στέφανος Οικονόμου
ΜΕΡΟΣ 9ο: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Αντώνης Κόντης
Νένα Σαμπατάκου
Νίκος Τζιφάκης - Ευστάθιος Φακιολάς
ΜΕΡΟΣ 10ο: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ κ' ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Μαρία Πρινιωτάκη
Philip Nichols
Σταύρος Κάτσιος

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-02-04 12:46:53