Διαχείριση απορριμμάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85918-6-8
WWF Ελλάς, Αθήνα, 2009
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
180 σελ.
Περιγραφή

Μέσα από τη σειρά των δέκα Οδηγών για την υποστήριξη του δύσκολου έργου της Κοινωνίας των Πολιτών, το WWF Ελλάς ελπίζει να συμβάλει αποφασιστικά στον κοινό αγώνα για αποτελεσματική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Ο συγκεκριμένος οδηγός που έχετε στα χέρια σας αποτελεί μέρος της υποενότητας των έξι από αυτούς τους οδηγούς, που απασχολούνται με συγκεκριμένα επιμέρους περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα και επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Τα απρρρίμματα ρυπαίνουν το περιβάλλον, καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο και επιβαρύνουν με μολυσματικά υπολείμματα το έδαφος και τους υδροφορείς. Τελικά, τα ίδια αυτά παράγωγα της ευζωίας μας καταλήγουν να υποβαθμίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και να υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενεών.

Ειδικά στη χώρα μας με την ανύπαρκτη χωροταξική οργάνωση, την υπολειτουργία των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, την πάντα παρούσα αυθαιρεσία και τη γνωστή εθνική μας αλλεργία στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, το πρόβλημα των απορριμμάτων φαντάζει τεράστιο και δυσεπίλυτο. Συνηγορούν σε αυτό η έλλειψη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, αλλά και η, πολλές φορές αναίτια και τοπικιστική, αντίδραση στην κάθε είδους χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων.

Με τον οδηγό αυτό προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που συνδέονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων καια να προτείνουμε λύσεις και δράσεις σε όλα τα επίπεδα: από την πρωτογενή μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, έως την τελική διάθεση των υπολειμμάτων. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ενεργούς πολίτες και τις οργανώσεις τους να συνεισφέρουν στο σχετικό δημόσιο διάλογο και να προωθήσουν βιώσιμες τοπικές λύσεις.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00