Διαπολιτιστική ψυχολογία
Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε παγκόσμιο οικολογικό πολιτιστικό πλαίσιο
Μετάφραση: Τερζίδου, Μανίνα
Επιμέλεια κειμένου: Γεώργας, Δημήτριος
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7019-57-8
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.34 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 451 σελ.
Περιγραφή

Η «Διαπολιτιστική Ψυχολογία» είναι μια καινούργια θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία πραγματεύεται θέματα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ψυχολογίας, π.χ. την εξελικτική ψυχολογία, την προσωπικότητα, την γνωστική ψυχολογία και τη νοημοσύνη, την κοινωνική ψυχολογία, την κλινική ψυχολογία κ.α. Το αντικείμενο της διαπολιτιστικής ψυχολογίας είναι, από τη μια πλευρά, οι θεωρίες και τα ευρήματα της ψυχολογίας με οικουμενική ισχύ - οι ομοιότητες σε όλο τον κόσμο - και, από την άλλη, οι παραλλαγές και οι διαφορές μεταξύ των κοινωνιών, το πώς οι άνθρωποι επηρεάζονται από το πολιτιστικό πλαίσιο της κάθε κοινωνίας και το πώς, αντίστοιχα, τα άτομα επηρεάζουν τα πολιτιστικά αυτά στοιχεία. Τα θέματα που καλύπτονται στο σύγγραμμα αυτό είναι ποικίλα και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εξετάζονται από διαπολιτιστική άποψη: η αντίληψη του χώρου, οι γνωστικές διεργασίες, η καθημερινή γνώση, η ψυχολογική ανάπτυξη σε διαφορετικούς πολιτισμούς, η νοημοσύνη, οι αξίες, οι ρόλοι των δύο φύλων, οι εθνικιστικές συγκρούσεις και οι μειονότητες, η ψυχολογική προσαρμογή στις κοινωνικές μεταβολές και τον εκσυγχρονισμό.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΛΑΝΗΣ: Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΓΝΩΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ, ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΡΟΣ IV
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΙΝΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-03-15 09:59:03