Δημοτικισμός και κοινωνικό πρόβλημα
Επιμέλεια κειμένου: Σταυρίδη - Πατρικίου, Ρένα, 1934-2009
Επιμέλεια σειράς: Αγγέλου, Άλκης, 1917-2001
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-05-0938-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.73 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
12 x 17 εκ., 350 σελ.
Περιγραφή

Το 1907 κυκλοφορεί στην Αθήνα ένα βιβλίο όπου για πρώτη φορά επιχειρείται η μαρξιστική ανάλυση της ελληνικής ιστορίας και κοινωνίας. Είναι το «Κοινωνικόν μας ζήτημα» του Γ. Σκληρού. Αφού στην αρχή περάσει σχεδόν απαρατήρητο, προσελκύει το ζωηρό ενδιαφέρον των δημοτικιστών και προκαλεί στις στήλες του «Νουμά» μια σημαντική συζήτηση που κρατάει ώς το 1909. Σ` αυτή τη διετία, ο Α. Δελμούζος, ο Μ. Τσιριμώκος, ο Κ. Χατζόπουλος, ο Ίων Δραγούμης, ο Γ. Σκληρός, ο Π. Βλαστός, ο Ν. Γιαννιός, ο Φώτος Πολίτης κ.ά. εκθέτουν τις απόψεις τους γύρω από τη θεματική, τη μεθοδολογία και τις προτάσεις που πρόεβαλε το «Κοινωνικόν μας ζήτημα», αντιγνωμούν και συχνά συγκρούοναι σε τόνο πολεμικό. Μέσα απ` αυτή την αντιπαράθεση ιδεών αναδύεται ένας έντονος πολιτικός προβληματισμός, που για κύριους άξονες έχει απ` τη μια μεριά τη σύνδεση του γλωσσικού ζητήματος με τις κοινωνικοπολιτικές διαδικασίες κι απ` την άλλη το ρόλο του δημοτικιστικού κινήματος στους κοινωνικούς ή τους εθνικούς αγώνες.
Η συζήτηση του «Νουμά» θα δείξει ότι στο δημοτικιστικό κίνημα, που ώς τότε εμφανιζόταν ως συμπαγές, υπάρχουν ριζικά αντιτιθέμενες φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις. Ταυτόχρονα θα φέρει στο φως τη διαμόρφωση μιας πρώτης σοσιαλιστικής συσπείρωσης μέσα στους δημοτικιστές. Τα προβλήματα, τέλος, που θα θέσει κι η αναζήτηση της λύσης τους θα ξεπερνούν μόνιμα τα πολιτισμικά όρια του δημοτικισμού, θα επανέρχονται σ` όλες τις κρίσιμες φάσεις όπου το κίνημα αυτό θα διασταυρώνεται με την πολιτική ιστορία του τόπου, και τα περισσότερα θα παραμένουν ανοιχτά ως σήμερα.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ «ΝΟΥΜΑ» (1907-1909)
1. Το βιβλίο του Γ. Σκληρού
2. Η καμπή της διετίας
α. Η συζήτηση στη Βουλή στα 1907 και 1908
β. Σύλλογοι και συλλογικές προσπάθειες
3. Τα πρόσωπα της συζήτησης
α. Οι εθνικιστές
β. Οι σοσιαλιστές
4. Τα θέματα της συζήτησης
5. Η στάση του «Νουμά» και η εξέλιξη της συζήτησης
6. Η πολιτική πρακτική και οι τελικοί στόχοι
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
1. Α. Ντέλος, Στους δημοτικιστάς
2. Α. Ντέλος, Για το ζήτημα
3. Σ. Ραμάς, Οι δημοτικισταί και το «Κοινωνικόν μας ζήτημα»
4. Π. Βασιλικός, «Το κοινωνικόν μας ζήτημα»
5. Γ. Σκληρός, Στους δημοτικιστάς
6. Ίδας, Το έθνος, οι τάξες και ο ένας
7. Σ. Ραμάς, Στους σοσιαλδημοκράτες
8. Ν. Γιαννιός, Ο «Νουμάς» σ' ένα χρόνο
9. Έρμονας, Η φυλή
10. Π. Βασιλικός, Στους σοσιαλιστοφάγους
11. Γ. Χατζής, Προσοχή
12. Σ. Ραμάς, Στις κόκκινες φυλλάδες, τα σκούρα κιτάπια
13. Μ. Ζαβιτζιάνος, Στους ιμπεριαλιστές
14. Π. Βλαστός, Πραγματισμός
15. Π. Βασιλικός, Στην ουσία!
16, γ. Σκληρός, «Το κοινωνικόν μας ζήτημα». Οι σοσιαλιστάδςς στους νατσιοναλίστες
17. Ίδας, Κοινωνισμός και κοινωνιολογία
18. Α. Πουλημένος, Η Ελλάς και ο κοινωνισμός
23. Σ. Ραμάς, Τέλος χωρίς συνέχεια
24. Π. Βασιλικός, Τα παλιά της σχωρεμένης
25. Π. Βασιλικός, Συνέχεια δίχως τέλος
26. Μ. Ζαβιτσιάνος, Ανθρώπινες αντιλήψεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
α. Για το σημερινό άρθρο και το συγγραφέα του
β. Οι δημοτικιστάδες και το άρθρο του Α. Ντέλου
γ. Γ. Σκληρός, Μια γνώμη για τον αγώνα
δ. Εφημερίδα του λαού
ε. Η μικτή κι ο «Νουμάς»
στ. Μ. Ζαβιτζιάνος, Στους αριστοκράτες
ζ. Έρμονας, Κριτικές αναποδιές
η. Π. Βασιλικός, Πάντα προς τα πίσω
θ. Γ. Σκληρός, Διαλεκτικός υλισμός
ι. Δ. Ταγκόπουλος, Στον «Εργάτη» του Βόλου
ια. Α. Μαρπουτζόγλου, Μήτε φυλλάδες μήτε κιτάπια
ιβ. Σ. Σκίπης, Φιλολογία και ζωή
ιγ. Α. Πουλημένος, Ένα γράμμα
ΙΙ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΙΙΙ. Γ. ΣΚΛΗΡΟΥ: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00