Δημόσιος χώρος και φύλο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-355-4
Τυπωθήτω, Αθήνα, 3/2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 597 γρ., 277 σελ.
Περιγραφή

Το φύλο ως κοινωνιολογική και πολιτική συνιστώσα συνιστά ένα ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα διερεύνησης και αναδιατύπωσης της λειτουργίας του δημόσιου χώρου, αναμόρφωσης του πολιτικού πεδίου και επανεξέτασης της διαμεσολαβητικότητας μέσω της αφήγησης της μεντιακής σφαίρας. Η θεώρηση του φύλου ως μιας κοινωνικής και πολιτισμικής κατασκευής ενδυναμώνει την προσέγγιση διερεύνησης του πολιτικού και κοινωνικού αντικειμένου μέσα από την οπτική των σχέσεων, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις συμβολικές και γνωστικές διεργασίες, στην κατασκευή νοημάτων και αναπαραστάσεων, στη δημόσια δράση και στο επικοινωνιακό πράττειν. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α’ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
ΜΕΡΟΣ Β’ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΙΩΤΑΚΗ-ΠΟΥΛΟΥ, ΑΥΡΑ ΒΑΖΑΙΟΥ, ΛΙΛΙΑΝ ΝΙΤΣΟΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΕΣΣΑ ΔΟΥΛΚΕΡΗ, ΜΑΡΙΝΑ ΡΗΓΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΒΩΒΟΥ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2015-06-25 09:20:31