Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-351-764-1
Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα, 2008
7η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.42 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
24 x 17 εκ, 378 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο στη νέα Ζ` αναθεωρημένη έκδοσή του αναλύει τις επιμέρους διατάξειςτου νέου Υπ. Κ. (ν. 3528/2007) παραθέτοντας τη σχετική νομολογία και βιβλιογραφία. Εξετάζει τόσο το ουσιαστικό όσο και το πειθαρχικό μέρος του Υπαλληλικού Δικαίου με την ισχύουσα διαδικασία εφαρμογής του. Η έκδοση έρχεται να καλύψει τις νέες ρυθμίσεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικος, η εφαρμογή των οποίων σε βάθος χρόνου θα δείξει τυχόν ατέλειές τους. Ως Παράρτημα περιλαμβάνεται ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας ν.3526/2007.