Δημήτρης Λίτσας
1881-1952: Αντιπροσωπευτική επιλογή από το έργο του
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-03-0691-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
23 x 31 εκ., 93 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00