Γραμμές στο χώμα
Ποίηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6823-55-8
Λεξίτυπον, Αθήνα, 2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 6.53 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 101 γρ., 52 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00