Για τη μεταπολεμική μας πεζογραφία
Κριτικές καταθέσεις
Κυκλοφορεί
Στιγμή, Αθήνα, 3/1989
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 20 εκ., 227 γρ., 141 σελ.
Περιγραφή

Διαλεγμένα ανάμεσα σε άλλα πολλά, τα κείμενα που συγκεντρώνονται εδώ πρωτοδημοσιεύτηκαν κατά την πενταετία 1960-1965 στα περιοδικά Διαγώνιος, Κριτική, Διάλογος και Εποχές. Κείμενα, επομένως, άλλων καιρών. Προσθέτω επίσης παρενθετικά: κείμενα που αποτελούν μερικά από τα πρώτα κριτικά δημοσιεύματά μου. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00