Βυζαντινά χειρόγραφα από τα μοναστήρια της Μικράς Ασίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8326-18-7
Έφεσος, Αθήνα, 12/2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
21 x 29 εκ., 254 σελ.
Περιγραφή

Η ιδέα για την αναζήτηση των βυζαντινών χειρογράφων που προέρχονται από τα μοναστήρια της Μικράς Ασίας προέκυψε τον Νοέμβριο του 1997, όταν το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δημοσίευσε προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων με θέμα «Όψεις της ιστορίας του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας». Σκοπός αυτής της αναζήτησης δεν θα ήταν η διαπίστωση παλαιογραφικών χαρακτηριστικών ή αντιγραφικών εργαστηρίων, αλλά η προσέγγιση της ιστορίας των μικρασιατικών μονών από μια διαφορετική οπτική γωνία, αυτή των χειρογράφων και των βιβλιοθηκών τους. Με την έγκριση της χρηματοδότησης του προγράμματος άρχισε η συστηματική μελέτη όλων των καταλόγων των ελληνικών χειρογράφων, η συλλογή microfilms και η επιτόπια έρευνα πολλών κωδίκων προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η μικρασιατική τους προέλευση. [. . .]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2015-03-03 10:34:10