Βιωματική μάθηση
Ένας πρακτικός οδηγός για εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6863-00-4
Τόπος, Αθήνα, 11/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 379 γρ, 166 σελ.
Περιγραφή

Όλοι μας μαθαίνουμε μέσα από τις εμπειρίες, τα βιώματα, την ίδια μας τη ζωή. Όμως, δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την άμεση προσέγγιση μέσα στην τάξη.
Το βιβλίο `Βιωματική Μάθηση` εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης: τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε μια ομάδα, τη διαχείριση των δυναμικών που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της, δημιουργικές και καινοτόμους μεθόδους για να παρουσιάσουμε τη διδακτέα ύλη στην τάξη, την αναστοχαστική πρακτική για την επεξεργασία των βιωμάτων των παιδιών και, τέλος, τρόπους αξιολόγησης της δουλειάς μας.
Το βιβλίο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, τους ψυχολόγους, τους εμψυχωτές, καθώς και σε όλα τα άτομα που εργάζονται με ομάδες παιδιών. Αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βιωματική μάθηση ως εργαλείο καταλυτικής αλλαγής, τόσο στην τάξη όσο και την κοινότητα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
- Τα αδιέξοδα της παιδείας
Εμπειρίες μαθητών από το εκπαιδευτικό μας σύστημα
- Η βιωματική προσέγγιση
Μία εκπαιδευτικός καταθέτει τις εμπειρίες της
- Οι θεωρίες για τη βιωματική εκπαίδευση
- Ο ρόλος του κριτικού αναστοχασμού στη βιωματική μάθηση
- Η δημιουργία και τα στάδια ανάπτυξης της ομάδας
- Ο συντονισμός της ομάδας
- Η μεθοδολογία της βιωματικής μάθησης
- Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός προγράμματος βιωματικής εκπαίδευσης