Βιβλιαγάπη
Για το παιδί και το βιβλίο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0092-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 137 σελ.
Περιγραφή

Περιεχόμενα:
- Ο Εξελληνισμός της Ελλάδας
- Οι μαρτυρίες από τις γραπτές πηγές
- Η μηκηναϊκή γεωγραφία
- Οι άνθρωποι των πινακίδων
- Η δομή της κοινωνίας, το σύστημα διοίκησης
- Θρησκεία
- Γεωργία
- Τέχνη, βιοτεχνία και εμπόριο
- Όπλα και πόλεμος κ.ά.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00