Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7182-10-4
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 28.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 790 γρ, 448 σελ.
Περιγραφή

Η ποιότητα είναι έννοια επίκαιρη, σύνθετη, αλλά και συναρπαστική, καθώς ενσωματώνει με επιστημονικό τρόπο τις πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις, όπως προσδιορίζονται κάθε φορά ως προς το χώρο και το χρόνο. Στο βιβλίο `Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας` εισάγονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση της ποιότητας και παρουσιάζονται οι πλέον σύγχρονες εξελίξεις και προσεγγίσεις. Το βιβλίο αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, τα οποία πραγματεύονται συνολικά το αντικείμενο της διοίκησης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Οι ενότητες καλύπτουν τα συστήματα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, παρουσιάζουν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, αναλύουν τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, παραθέτουν διεθνή συστήματα βελτίωσης της ποιότητας, καλύπτουν προσεγγίσεις μέτρησης της ποιότητας από την πλευρά του χρήστη των υπηρεσιών ως προς το επίπεδο ικανοποίησης και το επίπεδο των προσδοκιών του, καθώς και ειδικά ζητήματα για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, τα οποία περιλαμβάνουν τη σχέση ποιότητας και πληροφόρησης και τη μέτρηση της ποιότητας ζωής των χρηστών. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και σε κάθε αναγνώστη, ο οποίος θέλει να ενημερωθεί σφαιρικά και διεξοδικά για τρέχοντα ζητήματα σχετικά με την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Πέραν των προσπαθειών των συγγραφέων για την αρτιότερη και πληρέστερη παρουσίαση των σχετικών προσεγγίσεων, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λυκούργου Λιαρόπουλου, τον οποίο πρέπει θερμά να ευχαριστήσουμε για την επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Κεφάλαιο 1
Η εξέλιξη της Διοικητικής Επιστήμης: ο δρόμος προς την ποιότητα
Κεφάλαιο 2
Προσεγγίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας
Κεφάλαιο 3
Τυποποίηση και πρότυπα για τις υπηρεσίες υγείας
Κεφάλαιο 4
Ανάλυση ISO 9000:2000 / ISO 9001:2000
για τον χώρο των υπηρεσιών υγείας
Κεφάλαιο 5
Η αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος υγείας και ο ρόλος των βραβείων ποιότητας
Κεφάλαιο 6
Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία για τη βελτίωση της Ποιότητας
Κεφάλαιο 7
Μετρώντας την ποιότητα από την πλευρά των χρηστών στις υπηρεσίες υγείας
Κεφάλαιο 8
Το 'παρόν' των συστημάτων βελτίωσης ποιότητας
Παραρτήματα