Βαθυερυθρό
Ποιήματα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7825-03-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 99.53 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 30 εκ., 207 γρ., 24 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:53