Βαθυερυθρό
Ποιήματα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7825-03-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 99.53 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
30 x 21 εκ, 207 γρ, 24 σελ.
Add: - Upd: 2020-12-03 11:07:53