Άτομα με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-301-4
Κριτική, Αθήνα, 5/2003
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 547 γρ., 334 σελ.
Περιγραφή

Αυτό το συλλογικό έργο εκπονήθηκε από το πρόγραμμα Κοινωνικής Παρέμβασης του Παντείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με εκπροσώπους κρατικών, τοπικών και μη κυβερνητικών φορέων που ειδικεύονται σε θέματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες καθώς και με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχουν αναπτύξει εξειδικευμένες υποστηρικτικές δράσεις για τους φοιτητές με αναπηρίες. Αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει κείμενα που αφορούν γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις και δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από κείμενα που αφορούν ζητήματα πρόσβασης των φοιτητών με αναπηρίες στον πανεπιστημιακό χώρο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι πρωτοβουλίες που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση αποτελούν, εκτός από εφαρμοσμένα παραδείγματα καλής πρακτικής, και ένα δυνητικό εργαλείο για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας για την ισότιμη ένταξη και ενσωμάτωση σε αυτή των φοιτητών με αναπηρίες.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Μ. ΨΥΛΛΑ)
ΜΕΡΟΣ Α
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΡΟΣ Β
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Κ. ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ)
Ι. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΙΙ. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΙΙΙ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00