Αρχαιολογία
Θεωρίες, μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές
Archaeology. Theories, Methods and Practice (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-354-113-4
Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2001
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
18 x 22 εκ., 646 σελ.
Περιγραφή

650 σελίδες καλύπτουν το όλο θέμα, από την ιστορία της αρχαιολογίας ώς την ανασκαφή, τις μαρτυρίες, το περιβάλλον και την ερμηνεία στην αρχαιολογία. Περισσότερες από 550 εικόνες, παγκόσμιοι χάρτες, σχέδια, διαγράμματα και αναπαραστάσεις. Περισσότερες από 100 ειδικές αναφορές σε μεγάλα θέματα, από την υποβρύχια αρχαιολογία ώς τη χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα, από τις απαρχές της γεωργίας ώς την πτώση των πολιτισμών, με συνοπτική παρουσίαση πολλών σημαντικών ανασκαφών. Ανάλυση σε βάθος 3 σημαντικών προγραμμάτων στην Ελλάδα, το Μεξικό και την Αυστραλία, που παρουσιάζουν την πρακτική εφαρμογή των μεθόδων που περιγράφονται στο βιβλίο. Γλωσσάριο αρχαιολογικών όρων και πλήρης βιβλιογραφικός κατάλογος που κατευθύνει τον αναγνώστη σε περαιτέρω μελέτη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή: Η φύση και οι στόχοι της αρχαιολογίας
Μέρος Ι
Η δομή της αρχαιολογίας
1. Οι ερευνητές. Η ιστορία της αρχαιολογίας
2. Τι έχει απομείνει; Η ποικιλία των μαρτυριών
3. Πού; Έρευνα και ανασκαφή θέσεων και χαρακτηριστικών
4. Πότε; Μέθοδοι χρονολόγησης και χρονολογία
Μέρος ΙΙ
Ανακαλύπτοντας την ποικιλία της ανθρώπινης εμπειρίας
5. Πώς ήταν οι οργανωμένες κοινωνίες; Κοινωνική αρχαιολογία
6. Πώς ήταν το περιβάλλον; Περιβαλλοντική αρχαιολογία
7. Τι έτρωγαν; Επιβίωση και διατροφή
8. Πώς έφτιαχναν και πώς χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία; Τεχνολογία
9. Τι είδους επαφές είχαν; Εμπόριο και ανταλλαγές
10. Τι σκέπτονταν; Γνωστική αρχαιολογία, τέχνη και θρησκεία
11. Ποιοι ήταν; Πώς ήταν; Η αρχαιολογία των ανθρώπων
12. Γιατί μεταβλήθηκαν τα πράγματα; Η ερμηνευτική αρχαιολογία
Μέρος ΙΙΙ
Ο κόσμος της αρχαιολογίας
13. Η αρχαιολογία στην πράξη
14. Σε ποιον ανήκει το παρελθόν; Αρχαιολογία και κοινό
Γλωσσάριο
Σημειώσεις και βιβλιογραφία
Ευχαριστίες και φωτογραφικό αρχείο
Ευρετήριο
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-11-01 13:07:03