Αριστοτέλης, κορυφαίος διδάσκαλος και στοχαστής
Σεμινάριο 36
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6738-11-1
Ελληνοεκδοτική, Αθήνα, 11/2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.23 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 572 γρ., 334 σελ.
Περιγραφή

[...] Το θέμα του Συνεδρίου είναι "Αριστοτέλης, κορυφαίος δάσκαλος και στοχαστής", κατανεμημένο σε πέντε ενότητες, σύμφωνα με το πρόγραμμα στην επιλογή αυτή καταλήξαμε, γιατί ο Αριστοτέλης αποτελεί κορυφαία πνευματική προσωπικότητα με παγκόσμια απήχηση που επέδρασε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του δυτικού φιλοσοφικού στοχασμού. [...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Περιέχονται οι εισηγήσεις:
- Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, "Εισαγωγική ομιλία του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων"
- Χαιρετισμός του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ευριπίδη Στυλιανίδη

Ο Αριστοτέλης και οι τομείς ενασχόλησής του

- Δημήτρης Λυπουρλής, "Πλάτων - Αριστοτέλης: δάσκαλος - μαθητής
- Αντιόπη Αργυρίου - Κασμερίδη, "Αριστοτέλης βιογραφούμενος"
- Σπύρος Τουλιάτος, "Οι φιλοσοφικές και επιστημονικές αρχές του Αριστοτέλη"
- Χριστίνα Βέικου, "Ο Αριστοτέλης και η βαρβαρότητα. Μια απόπειρα ανθρωπολογικής κατανόησης"
- Βασίλειος Μάστορης, "Αγαθοί κιθαρισταί, "Ηθικά Νικομάχεια", 1103b, 9. Ηθική και Αναλογία στον Αριστοτέλη"
- Χριστίνα Σ. Παπαχρήστου, "Η επίδραση της Αριστοτελικής θεωρίας της φαντασίας στο φιλοσοφικό στοχασμό των Στωικών και στο επιστημονικό έργο του George J. Romanes"

Οι πολιτικοφιλοσοφικές και ηθικές απόψεις του Αριστοτέλη

- Γιάννης Α. Πανούσης, "Αυτάρκεια και φιλία στα "Ηθικά Νικομάχεια" του Αριστοτέλη"
- Ελένη Γ. Λεοντσίνη, "Μορφές φιλίας κατά τον Αριστοτέλη"
- Αγάθη Γεωργιάδου, "Γλώσσα και ιδεολογία στην "Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη"
- Αντώνης Νικολόπουλος, "Αριστοτέλους "Αθηναίων Πολιτεία;"
- Αλέξιος Α. Πέτρου, "Ο φιλόσοφος της πόλεως έστιν ένεκεν..."
- Δέσποινα Μωραΐτου, "Η ηθική επίδραση της μουσικής κατά τον Αριστοτέλη"

Επίδραση του Αριστοτέλη στον επιστημονικό και φιλοσοφικό στοχασμό στο Βυζάντιο και τη Δύση

- Ιωάννης - Παναγιώτης Αμπελάς, "Η αριστοτελική προσέγγιση του ηθικού προβλήματος: η απομάκρυνση του Αριστοτέλη από τις σωκρατικές - πλατωνικές αντιλήψεις"
- Προκόπιος Χ. Κώνστας, "Αριστοτέλης και σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας"
- Μπετσάκος Βασίλειος, "Η αριστοτελική ερμηνεία του χρόνου. Απόλυτος ή σχετικός χρόνος;"
- Νικόλαος Β. Λινάρδος, "Η αριστοτελική ψυχολογία στο Βυζάντιο: η πρόσληψη της "περί ψυχής" φιλοσοφίας του Αριστοτέλη από τους βυζαντινούς διανοητές"
- Βασιλική Ι. Αλεξοπούλου, "Η επίδραση του Αριστοτέλη στο φιλοσοφικό στοχασμό του Βυζαντίου"
- Μαρία Φιολιτάκη, "Η αριστοτελική φιλοσοφία στη βυζαντινή σκέψη και εκπαίδευση"
- Δημήτριος Κ. Γιαννακόπουλος, "Ο Μαρσίλιος της Πάδοβας και η αριστοτελική σύλληψη του μεσαιωνικού κράτους"

Ο Αριστοτέλης και ο σύγχρονος κόσμος
- Ζωή Αντωνοπούλου - Τρεχλή, "Να ζει κανείς ή να ... ζει καλά;"
- Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης, "Ο αριστοτελισμός ως ανάχωμα στις στρεβλώσεις της παγκοσμιοποίησης"

Ο Αριστοτέλης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
- Ομάδα εργασίας της Π.Ε.Φ.
Στέλλα Βατούγιου, Μιχάλης Δουλκέρης, Χρήστος Κύρκος, Δέσποινα Μωραΐτου, Μάγδα Ρουμανέα, Γιάννης Σπυράλατος, Σπύρος Τουλιάτος, "Η ενιαία θεώρηση της φιλοσοφικής του Αριστοτέλη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα"
- Βασίλης Τσάφος, "Ο αριστοτελικός στοχασμός στο σύγχρονο σχολείο: από την παραδοσιακή φιλολογική οπτική σε μια σύγχρονη δημιουργική μαθητεία. Ή πώς ο Αριστοτέλης δε θα εξοβελίσει τη δημιουργικότητα"
- Ειρήνη Ροδοσθένους, "Ένα διδακτικό σενάριο για τα "Ηθικά Νικομάχεια" με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας"
- Αλέξανδρος Κόντος, "Ο Αριστοτέλης και η ισοκρατική - δημοκρατική ιδεολογία"
- Γιώργος Ν. Οικονόμου, "Η έννοια της ευδαιμονίας στον Αριστοτέλη"
- Χριστίνα Αργυροπούλου, "Σύνοψιση εργασιών Συνεδρίου - Συμπεράσματα"


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-03 14:07:04