Απόστολος Παύλος και Κόρινθος
1950 χρόνια από τη συγγραφή των Επιστολών προς Κορινθίους: Ερμηνεία, θεολογία, ιστορία ερμηνείας, φιλολογία, φιλοσοφία, εποχή: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Κόρινθος 23-25 Σεπτεμβρίου 2007
Saint Paul and Corinth : 1950 Years Since the Writing of the Epistles to the Corinthians: Exegesis, Theology, History of Interpretation, Philology, Philosophy, St Paul's Time: International Scholarly Conference Proceedings: Corinth, 23-25 September 2007 (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-01-0253-6
Ψυχογιός, Αθήνα, 1/2013
Γλώσσα: Αγγλικά || Γερμανική || Ελληνική, Νέα
€ 18.95 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, EPUB
753 σελ.
τ. 1 από 2
Περιγραφή

Το Σεπτέμβριο του 2007 πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο ένα Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα "Απόστολος Παύλος και Κόρινθος: 1.950 χρόνια από τη συγγραφή των Επιστολών προς Κορινθίους". Ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση επιφανείς μελετητές του Παύλου απ` όλο τον κόσμο και ακούστηκαν 96 σπουδαίες επιστημονικές εισηγήσεις στα ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Οι εισηγήσεις αυτές περιλαμβάνονται στο παρόν δίτομο έργο, απαραίτητο για κάθε επιστήμονα αλλά και απλό αναγνώστη που ενδιαφέρεται να εντρυφήσει στο έργο του Αποστόλου Παύλου και ιδιαίτερα στις Επιστολές προς Κορινθίους.

Εισηγητές στον Α΄τόμο:
Αθανάσιος Αντωνόπουλος, Χαράλαμπος Ατματζίδης, Πέτρος Βασιλειάδης, Ιωάννης Γαλάνης, Γεώργιος Γαλίτης, Κωνσταντίνος Γιοκαρίνης, Μόσχος Γκουτζιούδης, Αθανάσιος Σ. Δεσπότης, Σωτήριος Σ. Δεσπότης, Κωνσταντίνος Ζάρρας, π. Θεόδωρος Ζήσης, Θωμάς Ιωαννίδης, π. Νικόλαος Ιωαννίδης, Φώτιος Ιωαννίδης, Urs von Arx, Peter Balla, Norbert Baumert, Reimund Bieringer, Martinus C. De Boer, Cilliers Breytenbach, Chrys C. Caragounis, Raymond F. Collins, Evangelia G. Cafni, Ivan Z. Dimitrov, Martin Ebner, Jorg Frey, Lars Hartman, Otfried Hofius, Morna D. Hooker.

Περιέχονται οι εισηγήσεις:

Πρόλογος
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Α΄ Χαιρετισμοί
- Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρός Χριστόδουλος
- Μητροπολίτης Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμένου, Ταρσού και Πολυφέγγους κ. Διονύσιος
- Νομάρχης Κορινθίας κ. Νικόλαος Ταγαράς
- Δήμαρχος Κορίνθου κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος του Συνεδρίου

Β΄ Εισαγωγικές Ομιλίες
- Γεώργιος Γαλίτης, "Η Κόρινθος την εποχή του αποστόλου Παύλου"
- Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης, "Η Κόρινθος ως πολλαπλούς κόμβος"
- Κωνσταντίνος Ι. Μπελέζος, "Εισαγωγικά στο βίο του αποστόλου Παύλου: Σταθμοί της πορείας του με βάση την αφήγηση των Πράξεων
- Στυλιανός Γ. Παπαδόπουλος, "Ο Παύλος των Εθνών: Σφαιρική αναφορά"

Γ΄ Εισηγήσεις (κατ` αλφαβητική σειρά των Εισηγητών)
- Αθανάσιος Αντωνόπουλος / Χρήστος Τερέζης, "Διάλογος βιβλικής και φιλοσοφικής ερμηνείας: Αποστόλου Παύλου Α΄ προς Κορινθίους και Αριστοτέλους Πολιτικά"
- Urs Von Arx, "Gibt Paulus in 1 Kor 7 eine Interpetation von Gal 3,28? Zugleich ein Beitrag zur relativen Chronologie der Paulusbriefe"
- Χαράλαμπος Ατματζίδης, "Ο απόστολος Παύλος και το ζήτημα της δουλείας (A΄ Κορ 7, 20-21)"
- Peter Balla, "From glory to glory - Paul`s use of the Old Testament in 2 Corinthians 3"
- Πέτρος Βασιλειάδης, "Σύγχρονες προσεγγίσεις της παύλειας θεολογίας"
- Norbert Baumert, "Eine lanzefur die Korinther - oder eine Ehrenrettung"
- Reimund Bieringer, "Dying and Being Raised For: Shifts in the Meaning ofvnsp in 2 Corinthians 5:14-15"
- de Boer Martinus, "The Deniers of the Resurrection of the Dead and their Social Status in Roman Corinth"
- Cilliers Breytenbach, "Explaining the foolishness of the cross (1 Cor 1:18): New material on the origin of Paul`s metaphors on the death of Christ"
- Ιωάννης Λ. Γαλάνης , "Η αθλητική ορολογία του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή"
- Chrys C. Caragounis, "House Church in Corinth? An Inquiry into the Structure of Early Corinthian Christianity"
- Κωνσταντίνος Ν. Γιοκαρίνης, "Επιδράσεις των προς Κορινθίους επιστολών του Παύλου γισ τη θέση και το ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη Εκκλησία"
- Μόσχος Γκουτζιούδης, "Η συνδρομή της τοπογραφίας και της αρχαιολογικής μαρτυρίας στην κατανόηση του χώρου δράσης των χριστιανών της Κορίνθου"
-Raymond F. Collins, "Paul`s Imagination at Work. How the Apostle Refers to Himself in the Epistles to the Corinthians"
- Evangelia G. Dafni, "1 Korinther 13, 12 und das Alte Testament"
- Αθανάσιος Δεσπότης, "Περί δικαιώσεως διδασκαλία στην Α΄ Κορ."
- Σωτήριος Δεσπότης, Β΄ Κορ. 3,18: "Το "Ημείς" ως κλείδα κατανόησης του "κατοπτριζόμενοι" και "μεταμορφούμεθα""
- Ivan Dimitrov, "Ο νέος Παύλος των νέων Κορίνθιων: Απόψεις του Θεοφύλακτου Βουλγαρίας για το ισαποστολικό έργο του Αγίου Κλήμεντος Αχρίδος στους Βουλγάρους"
- Martin Ebner, "Soziale und religiose Grenzuberschreitung in der Gemeinde von Korinth nach Apg 18,1-18: Ein lukanisches Genrebild"
- Jorg Frey, "Rechtfertigungstheologie im Ersten Korintherbrief"
- Κωνσταντίνος Θ. Ζάρρας, "Άνθρωπος χοϊκός και Άνθρωπος ουράνιος": Μια Ιουδαϊκή ανάγνωση του Α΄ Κορ 15, 45-49"
- Θεόδωρος Ζήσης, "Το 7ο κεφάλαιο της Α΄ προς Κορινθίους επιστολής ερμηνευόμενο από τον άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο"
- Lars Hartman, "Two Early Readings of First Corinthians: Clement of Rome and Third Corinthians"
- Otfried Hofius, "Η ανάσταση των νεκρών ως γεγονός σωτηρίας. Σκέψεις στο 15ο κεφάλαιο της Α΄ προς Κορινθίους Επιστολής"
- Morna D. Hooker, "Conformity to Christ"
- Θωμάς Αντ. Ιωαννίδης, "Αταξίες κατά την τέλεση του Κυριακού Δείπνου στην πρώτη Εκκλησία της Κορίνθου. Κοινωνιολογικές και λειτουργικές προεκτάσεις"
- Νικόλαος Χ. Ιωαννίδης, "Τα Έσχατα στις Α΄ και Β΄ προς Κορινθίους Επιστολές του αποστόλου Παύλου κατά τον Ευθύμιο Ζιγαβηνό"
- Φώτιος Ιωαννίδης, "Τα Υπομνήματα του Αμβροσιαστή στις δύο προς Κορινθίους επιστολές του Απ. Παύλου".


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-07-22 14:52:18