Απόστολος Παύλος και Κόρινθος
1950 χρόνια από τη συγγραφή των Επιστολών προς Κορινθίους: Ερμηνεία, θεολογία, ιστορία ερμηνείας, φιλολογία, φιλοσοφία, εποχή: Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Κόρινθος 23-25 Σεπτεμβρίου 2007
Saint Paul and Corinth : 1950 Years Since the Writing of the Epistles to the Corinthians: Exegesis, Theology, History of Interpretation, Philology, Philosophy, St Paul's Time: International Scholarly Conference Proceedings: Corinth, 23-25 September 2007 (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-453-659-7
Ψυχογιός, Αθήνα, 12/2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Γερμανική || Ελληνική, Νέα
€ 28.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,362 γρ., 753 σελ.
τ. 1 από 2
Περιγραφή

Επιτέλους, ήρθε η ώρα, η Κόρινθος να εκπληρώσει μεγάλο χρέος. Χρέος πνευματικό προς τον Απόστολο των Εθνών, Παύλο. Τον Απόστολο που της άνοιξε τον ορίζοντα της θείας Αποκαλύψεως και που με την παρουσία του της έδωσε τόση αίγλη, ώστε η Κόρινθος πλέον να είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο κυρίως από το εδώ έργο του Παύλου και τις πολύπλευρες και θεόπνευστες Επιστολές του προς τους Κορινθίους. (. . .)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:34:54