Αποικιοκρατία
Η ευρωπαϊκή επέκταση μετά το 1763
European Expansion, since 1763 (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6781-33-9
Μελάνι, Αθήνα, 11/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 11.16 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 166 γρ., 125 σελ.
Περιγραφή

Η μελέτη του Harry Magdoff αποτελεί μια περιεκτική επισκόπηση της επέκτασης και κυριαρχίας της Ευρώπης στον κόσμο από το 1763 μέχρι τις απαρχές της αποαποικιοποίησης κατά τη δεκαετία του 1970 και την εμφάνιση του φαινομένου της νεο-αποικιοκρατίας. Εκθέτει την αποικιακή δραστηριότητα των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, την όξυνση του αποικιακού ανταγωνισμού στα τέλη του 19ου αιώνα και τα κύρια θεωρητικά σχήματα, οικονομικά και κοινωνιολογικά, που έχουν προταθεί για την ερμηνεία του ιμπεριαλισμού, όπως του Hobson, του Lenin και του Schumpeter. Εστιάζει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της Ασίας (Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία) και της Αφρικής, στις ανακατατάξεις που επέφερε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, στην εμφάνιση των πρώτων κινημάτων ανεξαρτησίας στις αποικίες και στα νέα δεδομένα που δημιούργησε στη διεθνή ισορροπία ισχύος ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Στο επίμετρο συνοψίζεται η διαδικασία ανεξαρτητοποίησης των αποικιών σε συνάρτηση με το διεθνές ψυχροπολεμικό περιβάλλον και σκιαγραφούνται τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο `Τρίτος κόσμος` στη μετααποικιακή εποχή.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1763
Α΄. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (1763-1875)
Β΄. Ο ΝΕΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ (περ. 1875-1914)
Γ΄. Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
Δ΄. Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Ε΄. Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1914-1939)
ΣΤ΄. ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:28:54