Από τη φιλοσοφία της ιστορίας στην ιστορία της φιλοσοφίας
Ο Κώστας Παπαϊωάννου απέναντι στον "μηδενισμό του πνεύματος"
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8263-55-0
Νησίδες, Θεσσαλονίκη, 3/2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 636 γρ., 303 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία εκ νέου επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώθηκε στη διδακτορική μου διατριβή, σχετικά με το έργο του Κώστα Παπαϊωάννου. Με γνώμονα την έως σήμερα ισχνότητα του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τη θεωρία του έλληνα φιλοσόφου, την «α-τοπία» της σκέψης του στο συνεχές των ιδεών του 20ου αιώνα, η διατριβή εκπονήθηκε στην προοπτική της έναρξης του διαλόγου περί τον φιλόσοφο, με τις επαρκέστερες δυνατές προϋποθέσεις, δηλαδή στο αυστηρό μεθοδολογικά ακαδημαϊκό πλαίσιο. Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί τρόπον τινά διεύρυνση της ερμηνείας που διατυπώθηκε στο ακαδημαϊκό πόνημα, με την απαραίτητη διαπραγμάτευση των κρίσιμων σημείων της επιχειρηματολογίας, καθώς και τον αναγκαίο βιβλιογραφικό εμπλουτισμό. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
1. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΥ
3. ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1. ΤΟ «ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
2. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΩΣ ΤΟ «ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00