Απελευθερώνοντας την τηλεόραση
Μία απόπειρα καταγραφής και αποτίμησης της τηλεοπτικής απορρύθμισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-03-0982-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 318 σελ.
Περιγραφή

Στη διάρκεια της δεκαετίας του `80 η οργανωτική δομή του τηλεοπτικού πεδίου, σχεδόν σε όλο τον κόσμο, σημείωσε μια θεαματική μεταβολή, η οποία θεωρείται αποτέλεσμα μιας νέας πολιτικής ιδεολογίας και οικονομικών προτεραιοτήτων που ενθάρρυναν την είσοδο στο χώρο των ΜΜΕ στοιχείων από τον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα επέφεραν τη συρρίκνωση της παρουσίας του κράτους στον εν λόγω χώρο. Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται στη διαρθρωτική μεταβολή που υπέστησαν τα τηλεοπτικά συστήματα της Δυτικής Ευρώπης στην περίοδο αυτή ώς τις μέρες μας. Μια μεταβολή που ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί. Η εντονότερη ίσως αίσθηση είναι ότι η μεταβολή του τηλεοπτικού πεδίου συνοδεύτηκε από μια έντονη αβεβαιότητα και σύγχυση σχετικά με την πορεία του νέου τηλεοπτικού χάρτη. Εμπορευματοποίηση, διεθνοποίηση και βιομηχανοποίηση, νέοι παράγοντες, καταβαράθρωση της θεαματικότητας της κρατικής τηλεόρασης, σύγχυση ως προς τις μεθόδους και τους στόχους για την ανάπτυξη των νέων μέσων, αδυναμία ευελιξίας είναι μερικά από τα φαινόμενα που συνδέονται με την τηλεοπτική απορρύθμιση. Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν και να σκιαγραφηθούν τα φαινόμενα, οι διαδικασίες, οι παράγοντες και οι επιπτώσεις της τηλεοπτικής απορρύθμισης στην Ευρώπη και στη χώρα μας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 2000
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΙ ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-31 09:57:21