Αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο
Οδηγός οργάνωσης ατομικών φακέλων (portfolios) για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Developing Portfolios for Authentic Assessment, Prek-3 : Guiding Potential in Young Learners (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6825-25-5
Δίπτυχο, Αθήνα, 4/2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 18.07 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 28 εκ., 736 γρ., 164 σελ.
Περιγραφή

Γραμμένο ειδικά για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, το πολύτιμο αυτό εγχειρίδιο εξηγεί πως χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση οι φάκελοι των μαθητών και παρέχει τεχνικές συνδυασμού των φακέλων των μαθητών με παραδοσιακές μεθόδους μέτρησης, για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών μεθόδων και προγραμμάτων διδασκαλίας για τα μικρά παιδιά. Αντανακλώντας τις σύγχρονες έρευνες για τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά, η πρακτική αυτή πηγή περιέχει μια διορατική ανάπτυξη των στόχων της αυθεντικής αξιολόγησης, καθώς και διάφορους τρόπους με τους οποίους η διαδικασία των φακέλων γίνεται διασκεδαστική για τους μαθητές, σε συνδυασμό με τη χρήση εξελικτικά κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:28:51