Ανισότητα στην εποχή της κρίσης
Θεωρητικές και εμπειρικές διερευνήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7860-89-7
Προπομπός, Αθήνα, 2/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 12.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
24 x 17 εκ, 321 γρ, 180 σελ.
Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο γράφτηκε εν μέσω μιας από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις των τελευταίων ετών. Αλλά η βασική ιδέα ήταν προγενέστερη και βασίζεται στη διαπίστωση ότι εδώ και μερικά χρόνια -τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 1990- το παγκόσμιο σύστημα και ιδιαίτερα τα δυτικά αστικο-κοινοβουλευτικά καθεστώτα βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία.
Μετά την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων και την ενσωμάτωση των χωρών αυτών στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, υπήρξε για μια στιγμή μια αίσθηση αισιοδοξίας για το μέλλον της ανθρωπότητας - ότι δηλαδή απομακρυνόμαστε από ολιγαρχικές μορφές διακυβέρνησης και ότι με τη βοήθεια της κοινωνίας πολιτών η συμμετοχή στα κοινά θα αυξηθεί και άρα το δημοκρατικό πολίτευμα θα διευρυνθεί. Με αυτό το σκεπτικό γράφτηκαν πολλά κείμενα, ακαδημαϊκά και μη, ενώ τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2000 όποιοι έκαναν κριτική στο παραπάνω επιχείρημα θεωρήθηκαν το λιγότερο γραφικοί.
Η πραγματικότητα όμως μας έδειξε ότι το παγκόσμιο σύστημα κινήθηκε αντίθετα. Παρά τις εκατοντάδες χιλιάδες κινητοποιήσεις από ομάδες, φόρουμ, συνδικάτα αλλά και τις φωνές διαμαρτυρίας από μεμονωμένες προσωπικότητες, τα βασικά ζητήματα και προβλήματα της ανθρωπότητας -όπως είναι οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, το περιβάλλον, η φτώχεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισονομία και η δικαιοσύνη-οπισθοχώρησαν ακόμη και σε χώρες που είχαν προχωρήσει αρκετά στη διαμόρφωση πολιτικών προς τη κατεύθυνση της επίλυσής τους.
Στα κείμενα του βιβλίου παρουσιάζονται ορισμένες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν ορισμένα κεντροβαρικά ζητήματα της εποχής μας. Τα κείμενα είναι ανοικτά σε κριτική και εμπλουτισμό, καθώς ο αναγνώστης θα κρίνει την ποιότητά τους αλλά και θα αναζητήσει μέσα από αυτά μικρά ίσως κομμάτια της δικής του αντίληψης για την πραγματικότητα.

Πρόλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Κοινωνική θεωρία στην εποχή της κρίσης
Αλέξανδρος Αφουξενίδης
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ορισμένες γενικές μεθοδολογικές διαπιστώσεις
1.3 Ορισμένες γενικές θεωρητικές επισημάνσεις
1.4 Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Επανακατασκευή του 'ευρωπαϊκού Νότου' στη μετα-αποικιακή Ευρώπη: από την ταξική σύγκρουση στις πολιτισμικές ταυτότητες
Λίλα Λεοντίδου
2.1 Εισαγωγή
2.2 Από την ταξική κοινωνία στην εκδήλωση της πολιτισμικής ταυτότητας
2.3 Από τις Γεωγραφίες εθνοκεντρισμού στον 'μετα-κρατικό' κόσμο
2.4 Μεταλλασσόμενα σύνορα στην Ευρώπη
2.5 Ο Νότος στις ευρωπαϊκές 'γεωμετρίες εξουσίας': άνιση ανάπτυξη και 'Ευρώπη-φυλακή'
2.6 Συμπεράσματα και προοπτικές
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Μετασχηματισμοί του κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου σε περιοχές με κοινωνική και οικονομική κρίση: τα πολιτισμικά δίκτυα ως συστήματα εξασφάλισης των συνθηκών κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας
Σωτήρης Χτούρης - Φλώρα Τζελέπογλου
3.1 Εισαγωγή
3.2 Η θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου (ΠΚ) στον Bourdieu και τα προβλήματα της χρήσης της για την ερμηνεία της παραγωγής του
3.3 Το κοινωνικό κεφάλαιο στον Bourdieu και σε άλλους Θεωρητικούς
3.4 Η ανασύνθεση του κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου
3.5 Η πρωτογενής συσσώρευση της αξίας του κοινωνικού πολιτισμικού κεφαλαίου
3.6 Η αναγνώριση και καταγραφή του ΚΠΚ, ένα πρώτο βήμα για την ενεργό κοινωνική συμμετοχή και τη διασφάλιση της αειφορίας
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Διαδρομές υποκειμένων: έμφυλες, εθνοτικές και ταυτοτικές διαστάσεις της κοινωνικής ανισότητας στο συνειδησιακό και συγκρουσιακό πλαίσιο της μεταναστευτικής πραγματικότητας
Αναστασία Χρήστου
4.1 Διαδρομές και επιστροφές
4.2 Πολιτισμικά μορφώματα, κοινωνικές κρίσεις και θεωρητικές συμβολές
4.3 Αφηγήσεις, διαπραγματεύσεις και διαδρομές
4.4 Αναστοχασμοί κριτικών γεωγραφιών κοινωνιακών κρίσεων
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Νέες μορφές αστικής σύγκρουσης στην Αθήνα: το πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο, ο λόγος και οι πρακτικές απόρριψης των μεταναστών
Κάρολος Καβουλάκος - Γιώργος Κανδύλης
5.1 Εισαγωγή
5.2 Το χρονικό της σύγκρουσης
5.3 Το κοινωνικό συγκείμενο της τοπικής απόρριψης
5.4 Ευκαιρίες και πόροι: η επίδρασή τους στη δράση της απόρριψης
5.5 Η πλαισίωση του λόγου της απόρριψης
5.6 Ορισμένα συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Η γεωγραφία της διαγενεακής ανισότητας και η κατοικία: Ελλάδα και Ευρώπη
Anne Laferrere - Πλάτων Τήνιος - Θωμάς Γεωργιάδης
6.1 Εισαγωγή
6.2 Το σκηνικό: Η υψηλή ιδιοκατοίκηση ως άφεση αμαρτιών
6.2 Ενδείξεις ακαμψίας στην οικιστική κατάσταση
6.3 Ενδείξεις ακαταλληλότητας της κατοικίας
6.4 Συμπέρασμα
Βιβλιογραφία
Παράρτημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Οι ανισότητες στον ελεύθερο χρόνο της νεολαίας στην πόλη: εμπειρικά αποτελέσματα από τη Λάρισα και τον Βόλο
Κλεάνθης Συρακούλης - Αλέξιος Δέφνερ
7.1 Εισαγωγή
7.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση
7.3 Έρευνα πεδίου και μεθοδολογία
7.4 Αποτελέσματα της έρευνας
7.5 Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Περιφερειακότητα και έλλειμμα γνώσης
Μαρία Τσάμπρα
8.1 Εισαγωγή
8.2 Θεωρητικές αφετηρίες
8.2.1 Περιφερειακές ανισότητες της γνώσης
8.2.2 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
8.3 Η μελέτη περίπτωσης
8.3.1 Μεθοδολογία
8.3.2 Ανάλυση - Αποτελέσματα της Έρευνας Επιχειρηματικότητας Αρχικών Σταδίων
8.4 Διαπιστώσεις και συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - Κοινωνικές ανισότητες και διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία: Ποιος είναι ο ρόλος της βοήθειας των νέων δωρητών
Χρήστος Κούρτελης
9.1 Εισαγωγή
9.2 Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες: οι διαφορές μεταξύ των δωρητών
9.3 Η ιστορία της αναπτυξιακής βοήθειας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
9.4 Η βοήθεια που προσφέρεται από την Ελλάδα και από τα νέα μέλη της ΕΕ
9.5 Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - Η πολιτική οικονομία της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Σπύρος Ρουκανάς
10.1 Εισαγωγή
10.2 Μακροοικονομική ανάλυση
10.3 Η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
10.4 Πολιτικές αντιμετώπισης των οικονομικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων
10.5 Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία