Άνθρωπος ή απάνθρωπος;
Τελώνης ή Φαρισαίος;
Κυκλοφορεί
Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 387 γρ, 255 σελ.
Περιγραφή

[...] Ο κ. Θερμός με απλό και αναλυτικό τρόπο εμβαθύνει στο νόημα της παραβολής, ακολουθώντας την πατερική διδασκαλία· δείχνει τη μεγάλη αλήθεια, ότι ο εγωισμός, η αλαζονεία είναι η ρίζα όλων των αμαρτιών και παθών και η αιτία όλων των συμφορών του ανθρωπίνου γένους από του Αδάμ μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα επισημαίνεται η πραγματικότητα, ότι η μακαρία και ευλογημένη ταπείνωσις, που είναι πράγματι, "η στολή της θεότητος", κατά τον Αββά Ισαάκ τον Σύρο, είναι το θεμέλιο όλων των αρετών. Αφού αυτή την στολήν ντύθηκε ο Κύριος και Θεός μας, όταν έγινε άνθρωπος και συνανεστράφη μαζί μας δια την σωτηρίαν μας. Μπορεί να λεχθεί ακόμη, ότι το βιβλίο είναι ένα προσκλητήριο μετανοίας προς όλους μας, άνδρες και γυναίκες, νέους και ηλικιωμένους, μορφωμένους και ολιγογράμματους, κληρικούς και λαϊκούς, για να μεταμορφωθούν οι ψυχές μας και να ζήσουμε μια ζωή άξια για τον Άνθρωπο, κοντά στον Θεάνθρωπο. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)