Ανθολόγιο Β΄ γυμνασίου
Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-442-883-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.03 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 305 γρ., 174 σελ.
Περιγραφή

Το βοήθημα "Αρχαία Ελλάδα: ο τόπος και οι άνθρωποι" (Ανθολόγιο) απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και στους φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα. Στόχος του είναι να βοηθήσει τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία προσέγγισης, αλλά και σε ό,τι αφορά τη βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου των αποσπασμάτων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων που περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο. Με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε ότι θα συμβάλουμε στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου.
Η δομή κάθε κεφαλαίου στηρίζεται κατά βάση στη δομή του σχολικού βιβλίου, ωστόσο υπάρχουν αρκετά επιπλέον στοιχεία, που λειτουργούν επικουρικά στη διαδικασία κατανόησης και διαγράφουν ένα πλαίσιο που προωθεί μεθόδους ενεργητικής μάθησης.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-09-15 12:28:37