Ανδρέας Παπανδρέου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-423-408-0
Σαββάλας, Αθήνα, 9/2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.69 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 432 γρ., 91 σελ.
Περιγραφή

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μια ηγετική μορφή που σφράγισε το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα. Χαρισματική προσωπικότητα, γοήτευε τα πλήθη με το χειμαρρώδη λόγο του. Η συμβολή του στον εκδημοκρατισμό του δημόσιου βίου και στη δημιουργία αίσθησης ελευθερίας για μεγάλο τμήμα του λαού ήταν αποφασιστική. Με την ανάδειξή του στην εξουσία το 1981 επέφερε μια σειρά μέτρων εκσυγχρονισμού, εκδημοκρατισμού και εξυγίανσης της δημόσιας ζωής.
Οι ``Ηγέτες`` είναι μια σειρά βιογραφιών που αναφέρεται στη ζωή σημαντικών προσωπικοτήτων της ιστορίας, τόσο από το διεθνή όσο και από τον ελληνικό χώρο. Η σειρά αυτή καταγράφει τα γεγονότα, διερευνά τις αιτίες τους και τα αποτελέσματά τους, αναδεικνύει το ρόλο του ανθρώπου και αποτιμά τη δράση κάθε ηγέτη και την κληρονομιά που άφησε στον κόσμο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Παιδικά - Φοιτητικά χρόνια
Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία
Επιστροφή - Ανάμειξη στην πολιτική
Αντίσταση στη δικτατορία
Μεταπολίτευση
Κυβερνητική οκταετία
Αξιωματική αντιπολίτευση
Τελευταία κυβέρνηση
Η προσφορά του Ανδρέα Παπανδρέου
Χρονολόγιο
Προσωπικότητες της εποχής
Γλωσσάρι
Βιβλιογραφία και άλλες πηγές

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00