Αεροδρόμια: Μελέτη και κατασκευή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7679-02-4
Νικολαΐδης, Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη, 5/2000
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 41.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 500 γρ, 210 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις βασικές αρχές μελέτης και κατασκευής ενός αεροδρομίου και να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο του ενασχολούμενου με το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, την επέκταση και τη συντήρηση αεροδρομίων.

Το βιβλίο, στην παρούσα έκδοση, αποτελείται από επτά κεφάλαια τα οποία διαπραγματεύονται τις βασικές αρχές σχεδιασμού και τη γενική διάταξη αεροδρομίων, τη χωρητικότητα διαδρόμων, τα εμπόδια στον χώρο του αεροδρομίου, το γεωμετρικό σχεδιασμό διαδρόμων, τροχοδρόμων και δαπέδων στάθμευσης, τη διαστασιολόγηση οδοστρωμάτων αεροδρομίων, την αποχέτευση και αποστράγγιση του χώρου του αεροδρομίου, τη σήμανση διαδρόμων-τροχοδρόμων, τα βοηθήματα αεροπλοΐας και την ενίσχυση-βελτίωση οδοστρωμάτων διαδρόμων και τροχοδρόμων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: athfnik@otenet.gr


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
1. Σχεδιασμός Αεροδρομίων
2. Διάταξη Αεροδρομίων, Χωρητικότητα Διαδρόμων και Εμπόδια στο Χώρο του Αεροδρομίου
3. Γεωμετρικός Σχεδιασμός Αεροδρομίων
4. Οδοστρώματα Αεροδρομίων
5. Αποχέτευση - Αποστράγγιση Αεροδρομίων
6. Σήμανση Διαδρόμων - Τροχοδρόμων και Βοηθήματα Αεροπλοΐας
7. Ενίσχυση - Συντήρηση Οδοστρωμάτων Διαδρόμων - Τροχοδρόμων

Παράρτημα