Αγωγή υγείας και σχολείο
Παιδαγωγική και βιολογική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8041-68-4
Τυπωθήτω, Αθήνα, 9/2001
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 26.87 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 444 σελ.
Περιγραφή

Η Αγωγή Υγείας αποτελεί μια αποσπασματική σχολική δραστηριότητα, η εφαρμογή της οποίας επαφίεται στην καλή θέληση και στις ικανότητες των εκπαιδευτικών. Η ανάγκη για ένα βασικό εγχειρίδιο, στο οποίο να μπορούν να ανατρέξουν οι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας στην προσπάθειά τους να εκπονήσουν σχετικά προγράμματα, μοιάζει επιτακτική. Το ανά χείρας πόνημα επιχειρεί να συμπυκνώσει τα μεθοδολογικά εργαλεία και επιστημονικά δόκιμης Αγωγής Υγείας στο σχολικό περιβάλλον. Στόχος μας ήταν να προσφέρουμε ένα corpus βασικών πληροφοριών, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή της Αγωγής Υγείας στο σχολείο. Παρουσιάζουμε και αναλύουμε τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, οριοθετούμε και αναλύουμε τους ρόλους των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναφερόμαστε στο ρόλο των σχολικών εγχειριδίων και αναλύουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός Αναλυτικού Προγράμματος Αγωγής Υγείας, καθώς και τη θέση της στα Αναλυτικά Προγράμματα άλλων μαθημάτων του Δημοτικού σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου. Τέλος, σχεδιάζουμε και προτείνουμε την εφαρμογή ενός Αναλυτικού Προγράμματος και στις δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη των παραπάνω θεμάτων καλύπτει το πρώτο μέρος του βιβλίου. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει αναπτύξεις, από τη σκοπιά της βιολογίας, βασικών προβλημάτων που απειλούν την υγεία μας και προτείνει τρόπους για την παιδαγωγική τους προσέγγιση. Τέτοια θέματα είναι: η χρήση και κατάχρηση ουσιών, η σεξουαλική αγωγή, η διατροφή, το άγχος, η σωματική άσκηση, η κυκλοφοριακή αγωγή, η αγωγή στοματικής υγείας και η πρόληψη ατυχημάτων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η Αγωγή Υγείας στο Σχολείο
1. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της υγείας
2. Η Αγωγής Υγείας στο σχολείο
3. Τα σχολεία που προάγουν την Υγεία
4. Αγωγή Υγείας και Αναλυτικό Πρόγραμμα
5. Η χρήση των σχολικών εγχειριδίων στη σχολική Αγωγή Υγείας
6. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχολική Αγωγή Υγείας
7. Ο ρόλος της οικογένειας για την αποτελεσματικότητα της σχολικής Αγωγής Υγείας
8. Η Μεθοδολογία Ανάπτυξης της σχολικής Αγωγής Υγείας
9. Η αξιολόγηση της εφαρμογής της Αγωγής Υγείας στο σχολείο
10. Μια πρόταση για την αναμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος της Αγωγής Υγείας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ειδικά Θέματα Αγωγής Υγείας
1. Αυτοπεποίθηση - Αυτοεκτίμηση: Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στο Σχολείο
2. Χρήση και κατάχρηση ουσιών
3. Σεξουαλική αγωγή
4. Διατροφή
5. Αγωγή στοματικής υγείας
6. Σωματική άσκηση
7. Άγχος
8. Ατυχήματα και ασφάλεια
9. Κυκλοφοριακή Αγωγή
10. Περιβάλλον και Υγεία
Βιβλιογραφία
Παραρτήματα